Dwujęzyczność PDF Drukuj Email
Podziel się

Po co dwujęzyczność?

Języka obcego nauczymy się lepiej, kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego.

Jean Duverger

Nauczanie dwujęzyczne cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem nauczycieli, rodziców i uczniów. Dotychczas, sprawdziło się jako metoda przynosząca bardzo dobre i trwałe efekty. Język obcy staje się narzędziem zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w praktyce, a to z kolei, jest gwarancją skutecznej edukacji. Tak dzieje się też w naszej szkole. Zalety nauczania dwujęzycznego wzmacnia realizowany przez nas IB Middle Years Programme, który zakłada wszechstronne, zintegrowane nauczanie, rozwijanie kompetencji międzykulturowych, oraz przygotowanie niezależnych, świadomych swoich wartości uczniów do przystąpienia do Matury Międzynarodowej.

Uczniowie ATUTu już od pierwszych klas szkoły podstawowej uczą się w systemie dwujęzycznym. Dwujęzyczność pomaga im:

 • likwidować bariery w posługiwaniu się językiem angielskim poza lekcjami tego języka
 • swobodnie i naturalnie posługiwać się językiem angielskim w różnych sytuacjach
 • przygotować się do nauki na wyższym etapie kształcenia
 • ułatwić korzystanie ze słowników, encyklopedii, programów komputerowych i materiałów w oryginalnej, angielskiej wersji językowej

 

Dwujęzyczność w ATUTcie

Pracujemy wg autorskiego programu opracowanego przez naszych specjalistów. Język angielski jest używany w klasach 0-3 naszej szkoły w różnych sytuacjach komunikacyjnych. W sytuacjach codziennych, powtarzalnych, którym towarzyszą rutynowe wyrażenia językowe: powitanie, pożegnanie, spożywanie posiłków, sprzątanie zabawek, wyjścia na spacery, objaśnianie zasad obowiązujących w szkole, zakazów i nakazów. Oraz w sytuacjach dydaktycznych, gdy dzieci zdobywają nowe umiejętności pozajęzykowe, na przykład:

 • zajęcia tematyczne dotyczące zagadnień:
  • przyrodniczych: pogoda, pory roku, rośliny, zwierzęta
  • społecznych: rodzina, codzienne prace domowe, spędzanie czasu wolnego, hobby, pierwsze zasady ruchu drogowego, tradycje i zwyczaje świąteczne
  • matematycznych: poznawanie kształtów prostych figur geometrycznych,), liczby od 0-10
 • zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, zajęcia taneczne
 • zajęcia plastyczne i muzyczne
 • Festiwal Piosenki Anglojęzycznej
 • inscenizacje teatralne i czytanie bajek po angielsku
 • praca nad Europejskim Portfolio Językowym
 • wizualizacje bieżącego materiału dydaktycznego z języka angielskiego
 • popołudnia z filmami anglojęzycznymi
 • wykorzystanie elementów języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Dzięki temu, że na lekcjach pojawiają się równocześnie dwa języki: polski i angielski, nasi uczniowie łatwiej przełamują barierę językową i szybciej przyswajają nowe treści. Dzieci utrwalają sobie wiedzę z innych lekcji i na jej bazie poznają słownictwo z języka angielskiego związane z aktualnie omawianymi zagadnieniami. Przez tydzień po danej lekcji wychowawca codziennie utrwala wprowadzone słowa, zdania. Na lekcjach dwujęzycznych dzieci uczą się tzw.„classroom language” (języka klasowego) i mają za zadanie używać go w ciągu całego dnia w szkole, na wszystkich lekcjach i w świetlicy. Dzięki programowi posługiwanie się językiem angielskim staje się dla naszych uczniów coraz bardziej naturalne i swobodne!

 

Nieco teorii o korzyściach z nauczania dwujęzycznego

 • Wymiar lingwistyczny: poprawienie ogólnej kompetencji w posługiwaniu się językiem angielskim, rozwinięcie umiejętności prezentacji oraz ustnej komunikacji po angielsku, zwiększenie świadomości języka, zarówno polskiego jak i angielskiego
 • Wymiar przedmiotowy: okazja do nauki przedmiotu z różnych perspektyw, dostęp do specjalistycznego słownictwa angielskiego, przygotowanie do przyszłych studiów i/lub pracy zawodowej
 • Wymiar kulturowy: budowanie kompetencji międzykulturowych, rozwijanie umiejętności komunikacji międzykulturowej
 • Wymiar środowiskowy: rozwijanie orientacji europejskiej i międzynarodowej, uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów, profilowanie szkoły (zapewniamy uczniom wzbogacone środowisko edukacyjne)
 • Wymiar uczenia się: różnicowanie metod i form praktyki szkolnej, wzmacnianie motywacji ucznia.