Etapy edukacyjne w szkole podstawowej

"Zerówka" PDF Drukuj Email

Elastyczne programy dla najmłodszych

Wychowaniem przedszkolnym w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT objęte są dzieci z dwóch oddziałów „zerowych”. Nasi nauczyciele korzystają z podstawy programowej, którą rozszerzają o dodatkowe - naszym zdaniem - bardzo cenne programy krajowe i zagraniczne. Formy, metody i treści programowe dostosowujemy do umiejętności, możliwości rozwojowych i aktualnych zainteresowań naszych podopiecznych. Już w "zerówce" rozpoczynamy nauczanie dwujęzyczne (szczegóły TUTAJ).

Nasze programy to:

  • naszym zdaniem, najlepsze spośród programów polskich i zagranicznych
  • najbardziej odpowiadające wysokim wymaganiom stawianym w naszej szkole
  • uwzględniające najnowszą wiedzę psychologiczno-pedagogiczną w zakresie wspierania uzdolnień i pokonywania trudności edukacyjnych
  • wspomagające pracę nauczyciela, dbającego o pełny i harmonijny rozwój dziecka

 

Dzień w "zerówce"

Dzieci uczą się w kameralnych klasach, liczących do 20 uczniów. Pozwala to z jednej strony na indywidualne podejście do każdego dziecka, a z drugiej zapewnia mu odpowiednio zróżnicowany rozwój społeczny. Dzień nauki i zabawy rozpoczyna się o godz. 08:00 nietypowym dzwonkiem, z którego znana jest nasza szkoła. To wesoła melodia Indian z dorzecza Amazonki.
czytaj więcej…
 
Klasy 1 - 3 PDF Drukuj Email

Klasy 1 - 3 to etap edukacji wczesnoszkolnej. Jest to pierwszy etap kształcenia ogólnego, które tworzy fundament wykształcenia. Zgodnie z wytycznymi MEN w szkole ATUT troszczymy się o wszystkie sfery rozwojowe dziecka. Zarówno zajęcia edukacji wczesnoszkolnej i języków obcych jak i lekcje wychowania fizycznego, plastyki i muzyki prowadzone są przez starannie dobranych, wykwalifikowanych specjalistów.

Rozwój intelektualny

Wybieramy najlepsze polskie programy edukacji wczesnoszkolnej, które wzbogacają i rozszerzają podstawę programową MEN. Co ważne: wybieramy programy, a nie zestawy podręczników do „przerabiania”! Korzystamy z wielu źródeł i materiałów. Wykorzystujemy także elementy programów międzynarodowych, które stanowią inspirację do rozwijania własnego warsztatu zawodowego naszych nauczycieli, zwiększają różnorodność i atrakcyjność zajęć dla dzieci. A oto inspirujące nas programy międzynarodowe: IB Primary Years Programme, "Kinezjologia edukacyjna" Paula E. Dennisona i „The daily 5. Fostering literacy independence in the elementary grades”  Gail Boshey i Joan Moser.

Jednym z najistotniejszych elementów nauki w naszej szkole jest dwujęzyczność. Z myślą o najmłodszych uczniach nasze nauczycielki opracowały Autorski Program Lekcji Dwujęzycznych. Więcej na ten temat TUTAJ.

Rozwój etyczny, emocjonalny i społeczny

Naszą szkołę na tle innych placówek wyróżnia autorski program wychowawczy, który nie tylko uwzględnia wymagania polskiej podstawy programowej, ale także wartości, kompetencje i postawy zawarte w Profilu Ucznia opracowanym w oparciu o IB Middle Years Programme (MYP). Nasi uczniowie mogą uczestniczyć zarówno w zajęciach religii, jak i etyki. Na wszystkich zajęciach obowiązkowych, dodatkowych, podczas opieki w świetlicy nauczyciele dbają o to, by kształtować u dzieci postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Więcej o naszym programie wychowawczym - czytaj TUTAJ.

Rozwój fizyczny

Dbamy o właściwy rozwój fizyczny i zdrowie naszych uczniów zwracając uwagę na ich właściwe odżywianie, zapewnienie dużej dawki ruchu oraz hartowanie organizmów. Zasadą niezmiennie stosowaną w naszej szkole jest spożywanie drugiego śniadania w sali pod opieką nauczyciela. Wychowawca zwraca uwagę na właściwy sposób spożywania posiłku, jego jakość – działania te wspomagamy uczestnictwem w akcji „Śniadanie daje moc” oraz programem „Owoce w szkole”. Codziennie zapewniamy dzieciom półgodzinną przerwę między zajęciami, którą uczniowie spędzają na świeżym powietrzu pod opieką wychowawcy. To nietypowy plan dnia w porównaniu z nieprzerwanym ciągiem lekcji i krótkich przerw w innych szkołach, ale zdaniem specjalistów konieczny dla zachowania dobrej kondycji psycho-fizycznej dzieci.

 
II etap edukacyjny PDF Drukuj Email

Mianem drugiego etapu edukacyjnego określamy klasy 4-6 szkoły podstawowej. Nauka na typ etapie realizowana jest w naszej szkole w dwóch fazach.

Pierwsza faza to klasy 4-5, gdzie realizujemy programy nauczania zgodne z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej poszerzone o nasz program autorski, zakładający pracę metodami projektów, zadań aktywizujących i twórczych z naciskiem na intensywną naukę języka angielskiego. Jest to etap, który przygotowuje uczniów do rozpoczęcia od klasy 6 nauki w międzynarodowym IB Middle Years Programme stanowiącym - obok programów MEN - drugi filar programowy w naszej szkole. Już od klasy 4 uczniowie zaznajamiani są między innymi z - charakterystycznym dla IB MYP - systemem oceniania kryterialnego, w którym istotne są opisy poziomów osiągnięć. Daje to dzieciom szczegółową informację o tym, jaką wiedzę i umiejętności już opanowały, a nad czym muszą jeszcze popracować.

Druga faza to klasa 6, kiedy uczniowie rozpoczynają naukę w systemie IB MYP, by kontynuować ją potem przez cały czas edukacji w Dwujęzycznym Gimnazjum ATUT. Następnie często dalej kształcą się w systemie IB (program IB Diploma), by przygotować się do Matury Międzynarodowej. Aby lepiej zrozumieć specyfikę nauczania w klasach 4-6 naszej szkoły warto szerzej zapoznać się z założeniami IB Middle Years Programme - TUTAJ. Druga faza to również czas intensywnego przygotowania do państwowego sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej. Nasza szkoła od lat szczyci się zajmowaniem czołowych miejsc wśród dolnośląskich szkół podstawowych pod względem wyników tych sprawdzianów. A nasi absolwenci bez trudu dostają się do wybranych przez siebie gimnazjów. Wielu z nich kontynuuje naukę w Dwujęzycznym Gimnazjum ATUT.

W klasach 4-6 Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT kształcimy koncentrując się na wyrabianiu w uczniach nawyku samodzielności w pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu własnych uzdolnień. Działania te zapewniają gwarancję wzbogacania procesu edukacji i jego najwyższą jakość oraz dobre przygotowanie młodzieży do nauki w gimnazjum.