Poławiacze pereł PDF Drukuj Email
Podziel się

Sieć organizacji wspierających uzdolnienia

W latach 2007 i 2008 pracowaliśmy nad utworzeniem sieci dolnośląskich organizacji pozarządowych wspierających uzdolnienia. Naszą intencją było wyłonienie takich organizacji, które znają potrzeby lokalnych społeczności, pracują z młodzieżą i podołają zadaniu popularyzacji idei wspierania uzdolnień w swoich powiatach. Wyłoniliśmy 8 takich organizacji. Nazwaliśmy ich "Poławiaczami pereł". Etap budowania tej koalicji dofinansowała Fundacja im. Stefana Batorego z Warszawy.

 

W latach 2008 i 2009 prowadziliśmy szkolenia dla wybranych organizacji wspierających lub zamierzających wspierać uzdolnioną młodzież ze swojego powiatu. Celem szkoleń było przygotowanie tych instytucji do włączenia się do tworzonej przez nas sieci i realizacja wspólnych programów. Uczestnicy warsztatów uczyli się m.in. jak przygotować i przeprowadzić program stypendialny i zdobywać fundusze na ten cel. Dzielili się też własnymi doświadczeniami.

Po pierwszym szkoleniu podpisaliśmy formalne porozumienia z 8 organizacjami powołując ich na Lokalnych Partnerów Fundacji Edukacji Międzynarodowej. Tym instytucjom nasza Fundacja oferuje pomoc organizacyjną w realizacji projektów wspierania uzdolnień i pierwszeństwo udziału w innych projektach przez nas organizowanych:

  • Powiatowe Stowarzyszenie Wspierania Uzdolnionej Młodzieży ze Zgorzelca, powiat zgorzelecki
  • Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej ze Środy Śląskiej, powiat średzki

Przez kilka lat współpracy zaprosiliśmy Poławiaczy do współtworzenia następujących programów:

  • Program Stypendialny "zDolny Śląsk"
  • Program Stypendiów Pomostowych
  • Projekt "YURA - Developing transnational transversal youth strategies in regions with migration"
  • Projekt "Szlifowanie diamentów. Innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych"

Poławiacze szczególnie znacząco przyczynili się do popularyzacji w małych dolnośląskich miejscowościach naszych programów stypendialnych. Z roku na rok rośnie odsetek młodzieży spoza dużych ośrodków miejskich, która dołącza do grona laureatów naszych konkursów stypendialnych.  Z poręczenia Poławiaczy już w pierwszym roku ich działalności kilkunastu młodych ludzi przez nich wyszukanych znalazło się w gronie laureatów i otrzymało stypendia. Poławiacze wytrwale propagują też samą ideę wspierania uzdolnień w swoich powiatach i realizują własne projekty inspirowane współpracą z FEM.

UWAGA! Zapraszamy organizacje z innych powiatów zainteresowane przyłączeniem się do sieci! Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Biurem Fundacji