Program stypendialny "zDolny Śląsk"

Laureaci XIII edycji PDF Drukuj Email

Stypendia XIII edycji konkursu stypendialnego "zDolny Śląsk" przyznane!

Na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2013 roku Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień przyznała stypendia w ramach XIII edycji Konkursu Stypendialnego "zDolny Śląsk". W tym roku zadanie Zespołu Stypendialnego i Kapituły było równie trudne jak w latach ubiegłych. Otrzymano prawie 400 wniosków, a środki pozwalały na przyznanie jedynie ok. 50 stypendiów. Ocena wniosków była skomplikowana i wielostopniowa, a ostateczny wynik zależał od wielu czynników. Ocena nie polegała na prostym rankingu średnich ocen kandydatów i ilości zdobytych przez nich dyplomów. W Konkursie "zDolny Śląsk" najwyżej oceniani są "kandydaci z osobowością", uczniowie wytrwale pracujący nad rozwojem własnych talentów, ale i dostrzegający potrzeby innych, zaangażowani w działalność na rzecz lokalnych społeczności.

Przyznano 54 stypendia: w 4 kategoriach - za osiągnięcia naukowe (26), sportowe (15), artystyczne (8) i za działalność społeczną (5) , dla uczniów w trzech grupach wiekowych - uczniowie szkół podstawowych (14), gimnazjów (25) i szkół ponadgimnazjalnych (15).

czytaj więcej…
 
O programie PDF Drukuj Email

Geneza i cele

Program Stypendialny "zDolny Śląsk" ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez naszą Fundację i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Przy FEM powołano wówczas Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. FEM zorganizowała już dziesięć edycji programu stypendialnego. W jego ramach pomoc stypendialną otrzymało ponad 900 młodych ludzi, a na ten cel wydatkowano ponad 1 milion złotych.

czytaj więcej…
 
Historia programu PDF Drukuj Email

Program Stypendialny "zDolny Śląsk" powstał w 2002 roku w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Od początku organizowany jest przez naszą Fundację, a finansowany dzięki wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i z pieniędzy FEM zebranych z odpisów 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W dotychczasowych edycjach konkursu pomoc otrzymało już blisko 1000 dolnośląskich uczniów. Na stypendia wydatkowano ponad 1 000 000 złotych. Od 2007 roku w propagowanie idei Konkursu włączyli się "Poławiacze pereł" - skupione wokół FEM organizacje społeczne z kilku powiatów Dolnego Śląska. Stypendia pomagają laureatom w kontynuacji nauki, osiąganiu kolejnych sukcesów, stanowią bodziec do dalszego rozwoju i podbudowują wiarę we własne możliwości. Przykład stypendystów oddziałuje na ich najbliższe otoczenie i przyczynia się do budowania dolnośląskiego kapitału społecznego.