wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 _ ATUT na tle Wroclawia i Dolnego Slaska

Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2017 w ATUCIE

19-06-2017

Z prawdziwą satysfakcją prezentujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 dla Dwujęzycznego Gimnazjum ATUT.
W tym roku egzamin zadawało u nas 28 uczniów. Wielu z nich zdecydowało się zostać z nami i kontynuować naukę
gdzie za trzy lata będą zdawać Maturę Międzynarodową. Bardzo się cieszymy!
Gratulujemy wszystkim kończącym naukę Gimnazjalistom, Rodzicom i Nauczycielom tak świetnych wyników!
DSC_0470

Dni Sportu 2017 w szkołach FEM

16-06-2017
Doroczne Dni Sportu to zwieńczenie całorocznej pracy szkół FEM nad kondycją fizyczną uczniów, ich umiejętnościami funkcjonowania w grupie i znajomością zasad fair play oraz dziedzin sportu. Tegroczne Dni sportu odbyły się po raz pierwszy na naszych własnych terenach sportowych. W nowym kampusie mamy doskonałą bazę sportową, która pozwala nie tylko na uprawianie różnych dyscyplin, ale i rozegranie zawodów w dużej skali. W sportowych zmaganiach dzieciom z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT , Dwujęzycznego Gimnazjum ATUT i Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu towarzyszyli rówieśnicy z Wroclaw Internatonal School.
Dopisały dobre humory i pogoda. Wszystkim uczestnikom gratulujemy sportowego ducha!
Wolves Official Logo (since 2007)

Prezentacja nowego Programu Sportowego “Wolves”

09-06-2017
Od początku roku szkolnego 2017/2018 Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) wprowadza zupełnie nowy Program Sportowy w swoich szkołach. Wierzymy, że stanie się on kolejnym silnym filarem naszej oferty edukacyjnej i będzie kształtował tożsamość szkół FEM w kolejnych dekadach.
Sport zawsze stanowił jeden z najistotniejszych elementów naszej filozofii nauczania.
 • Od początku działalności szkół FEM (od roku 1990) oferowaliśmy uczniom szeroką gamę zajęć sportowych. Były wśród nich doroczne Dni Sportu, wyjazdy na Zielone i Białe Szkoły oraz bogata oferta sportowych zajęć pozalekcyjnych, które przyczyniły się do ukształtowania tradycji i charakteru szkoły.
 • W roku szkolnym 2007-2008 powstała pierwsza szkolna drużyna koszykówki. Od tego czasu regularnie uczestniczymy w międzynarodowych turniejach w Polsce i za granicą oraz sami jesteśmy organizatorami takich cyklicznych imprez sportowych.
 • W roku 2011 zorganizowaliśmy EUROpean Cultural Cup (turniej przygotowawczy do UEFA EURO 2012), w którym wzięło udział 11 międzynarodowych drużyn piłki nożnej z 11 krajów.
 • W roku 2013 zorganizowalimy turniej charytatywny Wolves Cancer Shootout na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. W imprezie wziął udział Pan Maciej Zieliński, gwiazda koszykówki.
 • W roku 2017 świętowaliśmy dziesięciolecie koszykarskich drużyn „Wilków” (Wolves).
Sport oferuje uczniom wyzwania, w trakcie podejmowania których zdobywają szczególne kompetencje życiowe, które przydadzą się im w dorosłym życiu. Nasz uczeń – sportowiec stara się każdego dnia osiągać coraz lepsze wyniki, tak by w pełni wykorzystać swój potencjał intelektualny, fizyczny i społeczny. Sport pomaga rozwijać:     
 • zachowania fair play
 • zdolności przywódcze
 • integralność
 • interakcje społeczne
 • zaangażowanie
 • umiejętności sportowe
 • współdziałanie
 • dyscyplinę

W nowym Programie Sportowym uczniom od klasy I oferujemy pakiet zajęć sportowych w formie klubów i zespołów, prowadzonych przez naszych nauczycieli oraz specjalistów ze współpracujących z FEM klubów sportowych. Oferta zajęć będzie zmieniała się sezonowo w trakcie roku szkolnego. Każdy uczeń będzie zachęcany do uczestnictwa w minimum jednym klubie lub zespole w ciągu roku.

W ubiegły wtorek zaprosiliśmy całą społeczność szkolną na prezentację nowego programu, szczegółów organizacyjnych oraz współpracujących klubów sportowych, a wśród nich: Ślęza Wrocław, Kosynierzy i Kosynierki (Lacrosse), Dolnośląską Akademię Karate we Wrocławiu, UKS Judoka Imbramowice oraz KS Forza Wrocław.
Nie możemy doczekać się na rozpoczęcie nowego sezonu z Programem Sportowym. GO WOLVES!
18922894_1488966794507156_289737425547458919_o

Nutki ATUTki na podium regionalnego konkursu chórów

07-06-2017

Z całego serca gratulujemy wspaniałym Nutkom ATUTkom, szkolnemu chórowi prowadzonej przez FEM Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT, dużego sukcesu. Nutki ATUTki zajęły III miejsce w międzyszkolnym Konkursie Chórów Regionu Wrocław – Dlony Śląsk w ramach Akademii Chóralnej w Narodowym Forum Muzyki. Dziękujemy Pani Magdalenie, założycielce i dyrygentowi chóru, za przygotowanie naszych uczniów i poprowadzenie do sukcesu!

Zdjęcie dzięki uprzejmości Pana Szymona Paprockiego.

IMG_2039

Milena zwyciężczynią kolejnego konkursu skrzypcowego

07-06-2017

Nasza tegoroczna stypendystka donosi o swoim kolejnym sukcesie. Milena Pioruńska została laureatką I nagrody (w grupie III) podczas VIII Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego “Mistrz Literatury Dziecięcej Oskar Rieding” w Warszawie. Koncert Laureatów miał miejsce w Zamku Królewskim. Na zdjęciu – Milena z różowym gołąbkiem, który miał za zadanie dodawać jej kurażu, Jak widać, zrobił to skutecznie  Gratulujemy!
ZDS_P

Uwaga! Przedłużamy nabór wniosków “zDolny Śląsk”

Uwaga, nabór wniosków o stypendia “zDolny Śląsk” zostaje przedłużony do 22 września 2017 (decyduje data stempla pocztowego)!

Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza nabór wniosków w XVII edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. Na zdolnych Dolnoślązaków czekają roczne stypendia w wysokości od 2500 zł do 3500 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 22 września 2017 na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla), z dopiskiem na kopercie “zDolny Śląsk”. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do końca października 2017.

Wymagania tegorocznego konkursu

Niezbędne warunki:

 • spełnienie wymagań regulaminu konkursu
 • ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,
 • miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
 • przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku (do pobrania poniżej) z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Do pobrania

Regulamin Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”:

Wnioski dla uczniów (od klasy IV)  i absolwentów szkół podstawowych:

Wnioski dla uczniów i absolwentów gimnazjów:

Wnioski dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych:

Informacje dodatkowe

 • Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw i dyplomów (tylko kopie; dokumenty nie będą zwracane!).
 • Wniosek można złożyć tylko w jednej, wybranej kategorii (o wyborze kategorii decyduje wnioskujący biorąc pod uwagę przewagę osiągnięć, które prezentuje we wniosku).
 • Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione (za wyjątkiem: patrz punkt następny).
 • Nie jest obowiązkowe wypełnianie załącznika o sytuacji materialnej.
 • W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie kończący w czerwcu 2017 klasy I, II lub III szkoły podstawowej.
 • Zgodnie z Regulaminem nie udzielamy uzasadnień decyzji podjętych przez Kapitułę – decyzja Kapituły jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

Lokalne organizacje wspierające kandydatów na stypendystów

Konkurs wspierają “Poławiacze Pereł” – organizacje powołane przez Fundację Edukacji Międzynarodowej na Lokalnych Partnerów. Kandydatów na stypendystów z powiatów: górowskiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, milickiego, lubińskiego i średzkiego zachęcamy do kontaktu z “Poławiaczami”, którzy pomogą wypełnić wnioski.

Więcej o Poławiaczach Pereł 

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip
Program dofinansowany z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Stypendia Pomostowe 2017 (2)

Czekają stypendia dla tegorocznych maturzystów.

Uwaga, Maturzyści 2017!

Przypominamy, że 28 lipca 2017 kończymy nabór wniosków o udzielenie rekomendacji Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM) do kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku. Wnioski można przesyłać na adres korespondencyjny FEM .

Dokumenty do pobrania

Tutaj można pobrać:

Do wniosku należy dołączyć:

Kryteria konkursowe

Rekomendacja zostanie udzielona osobom spełniającym warunki Regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych – II segment XVI edycja i poniższe kryteria. Wnioskujący o udzielenie rekomendacji muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. Muszą być maturzystami 2017 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku szkolnym. Wnioski maturzystów z lat ubiegłych, poprawiających matury w 2017 roku nie będą rozpatrywane.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2017 kwoty 1600 zł brutto w przeliczeniu na osobę lub 1800 zł brutto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Pochodzą z miejscowości do 20.000 mieszkańców, tzn. są zameldowani w województwie dolnośląskim, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem obecnej edycji Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (tj. zameldowanie nie później niż 11.04.2015). Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś tuż przed złożeniem wniosku będą dyskwalifikowały wniosek.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane pisemnie (ale na obydwu poziomach!) i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty i tę sumę wpisuje do wniosku (algorytm liczenia punktów w przypadku zdawania matury międzynarodowej znajduje się TUTAJ).

5. Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu magistra.

UWAGA! Rekomendacja zostanie udzielona osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów (spośród wszystkich wniosków złożonych do FEM w niniejszym konkursie) za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu. W przypadku osób, które będą miały tę samą liczbę punktów za egzamin maturalny, pierwszeństwo uzyska osoba o niższym dochodzie na osobę w rodzinie.

Stypendia Pomostowe 2018

Nabór wniosków o rekomendację do Programu Stypendiów Pomostowych

Uwaga, Maturzyści 2018!

Rozpoczynamy nabór wniosków o rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM) do kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku. Wnioski można przesyłać na adres korespondencyjny FEM do 27 lipca 2018 roku.

Dokumenty do pobrania

Tutaj można pobrać:

Do wniosku należy dołączyć:

Koniecznie należy zapoznać się z:

Kryteria konkursowe

Rekomendacja zostanie udzielona osobom spełniającym warunki Regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych – II segment XVII edycja i poniższe kryteria. Wnioskujący o udzielenie rekomendacji muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. Muszą być maturzystami 2018 roku, tzn. ukończyć szkołę średnią w tym roku szkolnym. Wnioski maturzystów z lat ubiegłych, poprawiających matury w 2018 roku nie będą rozpatrywane.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2018 kwoty 1575 zł brutto w przeliczeniu na osobę. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

3. Pochodzą z miejscowości do 20.000 mieszkańców, tzn. są zameldowani w województwie dolnośląskim, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem obecnej edycji Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (tj. zameldowanie nie później niż 26.03.2016). Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś tuż przed złożeniem wniosku będą dyskwalifikowały wniosek.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane pisemnie (ale na obydwu poziomach!) i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty i tę sumę wpisuje do wniosku (algorytm liczenia punktów w przypadku zdawania matury międzynarodowej znajduje się TUTAJ).

5. Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu magistra.

UWAGA! Rekomendacja zostanie udzielona osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów (spośród wszystkich wniosków złożonych do FEM w niniejszym konkursie) za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu. W przypadku osób, które będą miały tę samą liczbę punktów za egzamin maturalny, pierwszeństwo uzyska osoba o niższym dochodzie na osobę w rodzinie.

O rekomendację mogą starać się wszyscy maturzyści, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku – nie trzeba legitymować się otrzymywaniem od nas wcześniej stypendium.