ZDS_N_mniejsze tlo

XVII edycja Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk” rozstrzygnięta

09-11-2017

Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza wyniki XVII edycji Konkursu Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk” na rok szkolny 2017/2018.

W dniu 6 listopada 2017 Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień zatwierdziła listę laureatów (oraz listę rezerwową) tegorocznego konkursu, rekomendowaną przez Zespół Stypendialny działający przy organizatorze projektu – Fundacji Edukacji Międzynarodowej. Przyznano 56 stypendiów, które sfinansowane zostaną dzięki dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Uroczysta Gala Stypendialna odbędzie się 18 listopada 2017 (sobota) o godzinie 11:00 w siedzibie FEM – w Centrum Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu przy ulicy Racławickiej 101. W trakcie uroczystości dyplomy z rąk przedstawicieli władz samorządowych regionu i członków Dolnośląskiej Kapituły  Wspierania Uzdolnień otrzymają laureaci:

 • 14 uczniów i absolwentów szkół podstawowych (w tym 7 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 3 – za osiągnięcia sportowe, 3 – za osiągnięcia artystyczne oraz 1 – za działalność społeczną)
 • 22 uczniów i absolwentów gimnazjów (w tym 9 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 10 – za osiągnięcia sportowe, 2 – za osiągnięcia artystyczne oraz 1 – za działalność społeczną)
 • 20 uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (w tym 8 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 8 – za osiągnięcia sportowe, 2 – za osiągnięcia artystyczne oraz 2 – za działalność społeczną).

Jednocześnie, dyplomy zostaną wręczone 6 laureatom tegorocznej dolnośląskiej edycji Programu Stypendiów Pomostowych, które również częściowo dofinansowywane są przez samorząd naszego regionu ze środków programu “zDolny Śląsk”.

Lista stypendystów XVII Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk” 2017-2018

Lista rezerwowa XVII Konkurs Stypendialny “zDolny Śląsk” 2017-2018

Laureatom, ich Rodzicom oraz Nauczycielom składamy serdeczne gratulacje! Jednocześnie dziękujemy wszystkim kandydatom, którzy wzięli udział w konkursie.

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip
Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
DSC_0175

Gala Stypendialna “zDolny Śląsk” 2017

20-11-2017

W sobotę 18 listopada 2017 mieliśmy zaszczyt i przyjemność ponownie być gospodarzami Gali Stypendialnej Programu “zDolny Śląsk”. W organizacji Gali wspierał nas Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Licznie przybyła publiczność składała się głównie z laureatów XVII edycji konkursu stypendialnego “zDolny Ślask” i ich osób towarzyszących: rodziców, rodzeństwa, nauczycieli, dyrektorów szkół. Pojawili się również przedstawiciele władz samorządowych regionu zarówno z Samorządu Województwa Dolnośląskiego jak i wójtowie oraz prezydenci miast, z których wywodzą się stypendyści. Nagrodzeni uczniowie otrzymali akty stypendialne z rąk przedstawicieli władz samorządowych regionu, przedstawicieli Dolnośląskiej Kapituły Wspierania Uzdolnień, w tym od prezesa Fundacji Edukacji Międzynarodowej. W roli prowadzących wystąpiły uczennice Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu: Maja i Julia.

Uroczystość jak zwykle pozwoliła nam na zaprezentowanie talentów naszych zDolnych Ślązaków. Patrycja Skoczylas, która pobiła swoisty rekord, otrzymując w tym roku po raz ósmy stypendium “zDolny Śląsk”, przedstawiła realizowane przez siebie filmy i opowiedziała o swojej działalności społecznej, a Milena Pioruńska urzekła słuchaczy brawurowym wykonaniem Fantazji “Carmen” Jeno Hubay’a.

Galę relacjonowała Telewizja Wrocław w programie Fakty w dniu 18 listopada 2017:
http://wroclaw.tvp.pl/34871073/18112017-1830

Galerię zdjęć z Gali można obejrzeć TUTAJ

 

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip
Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
141117-OSX86K-745

Czytamy wnioski

05-10-2017

Dotychczas Wy, kandydaci na stypendystów, trudziliście się pisząc wnioski i kompletując niezbędne dokumenty. Teraz do uważnej lektury Waszych wniosków przystąpią członkowie Komisji Stypendialnej. W tegorocznej XVII edycji Konkursu Stypendialnego “zDolny Śląsk” otrzymaliśmy 252 wnioski, w tym tradycyjnie najwięcej wniosków w kategorii naukowej i najwięcej od uczniów i absolwentów gimnazjów. Publikacji wyników możecie spodziewać się przed 11 listopada.

startup-593343_640

Zakończenie naboru wniosków “zDolny Śląsk”

01-10-2018

W miniony piątek zakończyliśmy nabór wniosków w XVIII edycji Konkursu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. Dziękujemy wszystkim kandydatom!

Teraz do pracy przystępuje Komisja Stypendialna, która do końca miesiąca na podstawie lektury i dyskusji nad kilkuset wnioskami wytypuje ok. 50 kandydatów. Jej rekomendacje będzie musiała zatwierdzić  Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień. Zaglądajcie na naszą stronę i Facebook w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników.

 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi  w połowie listopada 2018.

ZDS_P

Przedłużenie naboru wniosków “zDolny Śląsk”

24-09-2018

Przedłużamy nabór wniosków w XVIII edycji Konkursu Stypendialnego “zDolny Śląsk” do piątku 28 września 2018. Zapraszamy kandydatów do skorzystania z tej dodatkowej szansy!

Prosimy pamiętać, że o przyjęciu wniosku decyduje poprawność jego wypełnienia, kompletna dokumentacja i data stempla pocztowego.

Regulamin i wzory wniosków znajdują się TUTAJ.

ZDS_P

Uwaga! Przedłużamy nabór wniosków “zDolny Śląsk”

Uwaga, nabór wniosków o stypendia “zDolny Śląsk” zostaje przedłużony do 22 września 2017 (decyduje data stempla pocztowego)!

Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza nabór wniosków w XVII edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. Na zdolnych Dolnoślązaków czekają roczne stypendia w wysokości od 2500 zł do 3500 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 22 września 2017 na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla), z dopiskiem na kopercie “zDolny Śląsk”. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do końca października 2017.

Wymagania tegorocznego konkursu

Niezbędne warunki:

 • spełnienie wymagań regulaminu konkursu
 • ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,
 • miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
 • przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku (do pobrania poniżej) z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Do pobrania

Regulamin Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”:

Wnioski dla uczniów (od klasy IV)  i absolwentów szkół podstawowych:

Wnioski dla uczniów i absolwentów gimnazjów:

Wnioski dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych:

Informacje dodatkowe

 • Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw i dyplomów (tylko kopie; dokumenty nie będą zwracane!).
 • Wniosek można złożyć tylko w jednej, wybranej kategorii (o wyborze kategorii decyduje wnioskujący biorąc pod uwagę przewagę osiągnięć, które prezentuje we wniosku).
 • Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione (za wyjątkiem: patrz punkt następny).
 • Nie jest obowiązkowe wypełnianie załącznika o sytuacji materialnej.
 • W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie kończący w czerwcu 2017 klasy I, II lub III szkoły podstawowej.
 • Zgodnie z Regulaminem nie udzielamy uzasadnień decyzji podjętych przez Kapitułę – decyzja Kapituły jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

Lokalne organizacje wspierające kandydatów na stypendystów

Konkurs wspierają “Poławiacze Pereł” – organizacje powołane przez Fundację Edukacji Międzynarodowej na Lokalnych Partnerów. Kandydatów na stypendystów z powiatów: górowskiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, milickiego, lubińskiego i średzkiego zachęcamy do kontaktu z “Poławiaczami”, którzy pomogą wypełnić wnioski.

Więcej o Poławiaczach Pereł 

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip
Program dofinansowany z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego
5a37afc139e82_o,size,933x0,q,70,h,57e12d

Dolnośląski Orzeł

10-01-20187

Michał Kosmecki z Legnicy, dwukrotny laureat Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk” (2016 i 2017), został w grudniu 2017 jednym pięciorga laureatów Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty “Dolnośląskie Orły”. Nagroda to wyraz uznania i wyróżnienie dla najwybitniejszych młodych Dolnoślązaków. Michał  w ubiegłym roku kończył I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy i ma na koncie wiele innych nagród i wyróżnień za swoje osiągnięcia naukowe. Serdecznie gratulujemy!

Żródło informacji i zdjęcia: http://legnica.naszemiasto.pl

Zobacz, jak przekazać 1% podatku na Dolnośląskie talenty!

 

ZDS_P

Ogłaszamy nabór wniosków o stypendia “zDolny Śląsk”

Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza nabór wniosków w XVII edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. Na zdolnych Dolnoślązaków czekają roczne stypendia w wysokości od 2500 zł do 3500 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 15 września 2017 na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla), z dopiskiem na kopercie “zDolny Śląsk”. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do końca października 2017.

Wymagania tegorocznego konkursu

Niezbędne warunki:

 • spełnienie wymagań regulaminu konkursu
 • ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,
 • miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
 • przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku (do pobrania poniżej) z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Do pobrania

Regulamin Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”:

Wnioski dla uczniów (od klasy IV)  i absolwentów szkół podstawowych:

Wnioski dla uczniów i absolwentów gimnazjów:

Wnioski dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych:

Informacje dodatkowe

 • Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw i dyplomów (tylko kopie; dokumenty nie będą zwracane!).
 • Wniosek można złożyć tylko w jednej, wybranej kategorii (o wyborze kategorii decyduje wnioskujący biorąc pod uwagę przewagę osiągnięć, które prezentuje we wniosku).
 • Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione (za wyjątkiem: patrz punkt następny).
 • Nie jest obowiązkowe wypełnianie załącznika o sytuacji materialnej.
 • W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie kończący w czerwcu 2017 klasy I, II lub III szkoły podstawowej.
 • Zgodnie z Regulaminem nie udzielamy uzasadnień decyzji podjętych przez Kapitułę – decyzja Kapituły jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

Lokalne organizacje wspierające kandydatów na stypendystów

Konkurs wspierają “Poławiacze Pereł” – organizacje powołane przez Fundację Edukacji Międzynarodowej na Lokalnych Partnerów. Kandydatów na stypendystów z powiatów: górowskiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, milickiego, lubińskiego i średzkiego zachęcamy do kontaktu z “Poławiaczami”, którzy pomogą wypełnić wnioski.

Więcej o Poławiaczach Pereł 

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip
Program dofinansowany z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego
ZDS_P

Ogłaszamy nabór wniosków w XIX edycji “zDolnego Śląska”

Dzisiaj rusza nabór wniosków w XIX edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. Jak co roku, dajemy szansę utalentowanym uczniom naszego regionu na uzyskanie rocznych stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł. Na Wasze wnioski (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami) czekamy do 11 października 2019. Prosimy o przesyłanie ich drogą pocztową (inne formy nie będą akceptowane) na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie “zDolny Śląsk”. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi  w listopadzie 2019.

Wymagania tegorocznego konkursu pozostają takie same, jak w latach ubiegłych:

Niezbędne warunki:

 • spełnienie wymagań Regulaminu Konkursu
 • ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,
 • miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
 • przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku (do pobrania poniżej) z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Kandydatów prosimy o zdecydowanie, czy ubiegają się o stypendium w kategoriach ogólnych (naukowej, artystycznej lub sportowej), w których również należy opisać swoją działalność społeczną, czy też ich zaangażowanie społeczne ma być dominującym elementem wniosku. W zależności od tego należy wybrać typ wypełnianego wniosku. Do pobrania poniżej.

Wnioski:

Załącznik nieobowiązkowy (ten element wniosku jest zupełnie dobrowolny, brany jest pod uwagę jedynie w sytuacji, gdy pojawią się wnioski w jednej kategorii ocenione na dokładnie tę samą liczbę punktów przez konkursowe jury. Sytuacja taka zdarza się jednak zupełnie wyjątkowo):

Regulamin:

Informacje dodatkowe

 • Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw ani dyplomów (tylko kopie; nie mamy możliwości zwrotu przesłanych dokumentów!)
 • Wniosek można złożyć tylko w jednej, wybranej kategorii (o wyborze kategorii decyduje wnioskujący biorąc pod uwagę przewagę osiągnięć, które prezentuje we wniosku)
 • Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione (za wyjątkiem: patrz punkt następny)
 • Nie jest obowiązkowe wypełnianie załącznika o sytuacji materialnej
 • W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie kończący w czerwcu 2019 klasy I, II lub III szkoły podstawowej
 • Osoby starające się o stypendium muszą być mieszkańcami (stałe zameldowanie) województwa dolnośląskiego
 • Zgodnie z Regulaminem nie udzielamy uzasadnień decyzji podjętych przez Kapitułę – decyzja Kapituły jest ostateczna i nie można się od niej odwołać

Lokalne organizacje wspierające kandydatów na stypendystów

Konkurs wspierają “Poławiacze Pereł” – organizacje powołane przez Fundację Edukacji Międzynarodowej na Lokalnych Partnerów. Kandydatów na stypendystów z powiatów: górowskiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, milickiego, lubińskiego i średzkiego zachęcamy do kontaktu z “Poławiaczami”, którzy pomogą wypełnić wnioski.

Więcej o Poławiaczach Pereł 

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip
Program dofinansowany z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego
ZDS_P

Rusza nabór wniosków w XVIII edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”

Ogłaszamy nabór wniosków w XVIII edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. Na młodych, utalentowanych Dolnoślązaków mamy roczne stypendia w wysokości od 2500 zł do 3500 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 28 września 2018 (zakończyliśmy nabór wniosków!) na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie “zDolny Śląsk”. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi  w połowie listopada 2018.

Wymagania tegorocznego konkursu

Niezbędne warunki:

 • spełnienie wymagań Regulaminu Konkursu
 • ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,
 • miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
 • przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku (do pobrania poniżej) z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Do pobrania

Wnioski:

Załącznik nieobowiązkowy:

Regulamin:

Informacje dodatkowe

 • Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw ani dyplomów (tylko kopie; dokumenty nie będą zwracane!)
 • Wniosek można złożyć tylko w jednej, wybranej kategorii (o wyborze kategorii decyduje wnioskujący biorąc pod uwagę przewagę osiągnięć, które prezentuje we wniosku)
 • Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione (za wyjątkiem: patrz punkt następny)
 • Nie jest obowiązkowe wypełnianie załącznika o sytuacji materialnej
 • W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie kończący w czerwcu 2018 klasy I, II lub III szkoły podstawowej
 • Osoby starające się o stypendium muszą być mieszkańcami (stałe zameldowanie) województwa dolnośląskiego
 • Zgodnie z Regulaminem nie udzielamy uzasadnień decyzji podjętych przez Kapitułę – decyzja Kapituły jest ostateczna i nie można się od niej odwołać

Lokalne organizacje wspierające kandydatów na stypendystów

Konkurs wspierają “Poławiacze Pereł” – organizacje powołane przez Fundację Edukacji Międzynarodowej na Lokalnych Partnerów. Kandydatów na stypendystów z powiatów: górowskiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, milickiego, lubińskiego i średzkiego zachęcamy do kontaktu z “Poławiaczami”, którzy pomogą wypełnić wnioski.

Więcej o Poławiaczach Pereł 

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip
Program dofinansowany z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego