Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności obowiązującą w FEM i prowadzonych przez nią szkołach Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT, Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu oraz w niepublicznej placówce oświatowo-wychowawczej Wroclaw International School.