Sukces dzięki współpracy

Liczne osoby i instytucje w kraju i za granicą wspierają naszą działalność. Do wielu zwracamy się z propozycjami współpracy przy poszczególnych projektach. W przypadku, gdy poszukują Państwo organizacji partnerskiej do realizacji projektów wspierania uzdolnień, prosimy o opisanie Waszego pomysłu w zwięzłej formie wraz z określeniem oczekiwanego od nas zaangażowania i form współpracy. Propozycję prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej naszego sekretariatu.

FEM jako fundacja niekapitałowa nie udziela wsparcia finansowego osobom indywidualnym, ani instytucjom. Nie bierze też udziału w projektach o charakterze komercyjnym.

wspolpraca

Współpraca w praktyce

Nasza działalność pożytku publicznego nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu osób i instytucji w kraju i za granicą. Składamy im serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę i zapraszamy do realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć!

Two businesswomen with highlighters ready to draw something on board

Partnerzy w kraju

Nasi partnerzy w kraju to przede wszystkim rodzice uczniów naszych szkół, honorowi członkowie Rady Fundacji, instytucje samorządowe, uczelnie wyższe, inne instytucje oświatowe, organizacje pozarządowe oraz przedstawicielstwa innych krajów w Polsce.

Several colleagues communicating in office against window

Partnerzy za granicą

Rozwijanie działalności FEM, nadążanie za światowymi standardami w edukacji nie byłoby możliwe bez współpracy z organizacjami na całym świecie. W naszej pracy potrzebujemy globalnej wymiany doświadczeń i pomiaru efektywności działań. Temu służy zaangażowanie FEM w światowe organizacje zajmujące się edukacją i wspieraniem uzdolnień.

logo_1procent

Darczyńcy

Wiele naszych projektów i imprez odbywa się dzięki wsparciu prywatnych darczyńców: dużych i małych firm oraz osób prywatnych. Szczególną grupę stanowią tu podatnicy, którzy decydują się na przeznaczenie odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działania statutowe naszej Fundacji.

Hand Holding Paper House Made of Euro Notes ca. 2002

Dotacjodawcy

Nasze projekty statutowe możemy realizować dzięki wsparciu różnych instytucji i funduszy, od których pozyskujemy dotacje. Staramy się o to przy każdym projekcie. Pozyskiwanie i rozliczenia dotacji to żmudna praca, ale nagrodą jest radość młodzieży, która dzięki temu może rozwijać pasje i talenty. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

stunning lifestyle imagery for modern creatives...check out another scenery / perspective

Prasa

Od wielu lat współpracujemy z mediami wrocławskimi, dolnośląskimi i ogólnopolskimi oraz od czasu do czasu – z międzynarodowymi. Klikając w poniższy link można znaleźć wybrane doniesienia prasowe na temat FEM.

Opinie o nas

Oddajemy głos naszym wychowankom, stypendystom, nauczycielom i rodzicom podopiecznych.