Telefon sekretariatu: +48 71 782 26 27 
(PN – PT: 07:30-15:30, w czasie wakacji: 08:00 – 15:00)

Telefon do specjalisty ds. rekrutacji do szkół FEM: +4871 782 26 20 (bezpośredni) lub +4871 782 26 27 (via sekretariat)

Kontakt drogą elektroniczną:

biuro@fem.org.pl – e-mail do kontaktu z Fundacją Edukacji Międzynarodowej (FEM)

rekrutacja@fem.org.pl – e-mail do działu rekrutacji uczniów do szkół FEM

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

Adres:
ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (kampus Centrum Edukacji Międzynarodowej)

Dane do faktur:
Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, NIP: 899 22 26 578

Dane ewidencyjne FEM

Organizacja pożytku publicznego
wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041253
NIP (VAT EU): PL 8992226578 (podatnik VAT bierny – zwolniony)
REGON: 931910454
Siedziba – adres oficjalny:
53-149 Wrocław, ul. Racławicka 101

Numer rachunku bankowego

Dla wpłat w złotych polskich (PLN)

Właściciel rachunku: Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Bank: VeloBank S.A.

Numer rachunku: 31 1560 0013 2957 0734 7000 0002

Dla wpłat z zagranicy (IBAN): PL31156000132957073470000002;
BIC / SWIFT Code: GBGCPLPKXXX

W przypadku płatności z zagranicy lub gotówką w oddziale banku, przypominamy, że koszty operacji bankowych muszą być w całości poniesione przez wysyłającego przelew. Na rachunek bankowy musi wpłynąć kwota w całości wynikająca ze zobowiązania wpłacającego wobec fundacji lub jej szkół.