eog
slogan-eea-1024x397
edukacja ekologiczna młodzieży na temat paneli fotowoltaicznych

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) we Wrocławiu, jako Lider Projektu, wraz ze Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Menadżerów (SOSM) w Strzelcach Opolskich, jako Partnerem, realizują projekt głębokiej termomodernizacji oraz edukacji w zakresie OZE (odnawialnych źródeł energii). 

Projekt pt. “Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu oraz Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Menadżerów w Strzelcach Opolskich” korzysta z dofinansowania o wartości 3 351 975,35 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez głęboką termomodernizację, dzięki której możliwe będzie zmniejszenie zużycia energii a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

 Cele szczegółowe projektu

Poza celem głównym projekt przyczyni się również do:

  • poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery,
  • zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektów oraz kosztów bieżących napraw,
  • poprawa jakości infrastruktury w zakresie usług publicznych związanych z edukacją,
  • polepszenie wizerunku obszaru, na którym będzie realizowany projekt,
  • podniesienie poziomu życia mieszkańców,
  • poprawa świadomości w zakresie energooszczędności wśród mieszkańców.

Koszty i finansowanie projektu

Całkowita wartość projektu wyniosła pierwotnie 3 900 436,17 zł, z czego koszty kwalifikowane 3 733 734,99 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 2 613 614,49 zł, środki te pochodzą z Państw darczyńców (dofinansowanie EOG) oraz z budżetu państwa, odpowiednio w kwotach 2 221 572,31 zł oraz 392 042,18 zł. Łączna wartość dofinansowania sięga 70%, pozostała kwota projektu jest finansowana częściowo w formie preferencyjnej pożyczki udzielanej przez NFOŚiGW. Nasz projekt został otrzymał dofinansowanie jako jedyna w Polsce inicjatywa pozarządowa, zajmując trzecie miejsce w kraju pod względem ogólnej punktacji konkursowej. Pozostałe podmioty, które otrzymały dofinansowanie na modernizację to instytucje samorządowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W dniu 12.01.2023 Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania o kwotę 1 329 885,96 zł. Tym samym całkowita kwota dotacji  wyniesie 3 943 500,45 zł (pierwotnie przyznano: 2 613 614,49 zł). Nowa całkowita wartość projektu to 5 894 455,39 zł (w tym koszty kwalifikowane: 5 633 572,08 zł, dofinansowanie z funduszy EOG: 3 351 975,35 zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 591 525,10 zł).

Zakres zadań

Zakres zadań termomodernizacyjnych w budynku FEM we Wrocławiu obejmuje:
a) montaż powietrznych pomp ciepła – 10 szt.,
b) montaż kurtyny powietrznej – 1 szt.,
c) prace związane z modernizacją węzła cieplnego,
d) system zarządzania energią obejmujący zdalny odczyt i archiwizację zużycia ciepła oraz pozwalający na optymalną pracę układu biwalentnego wraz ze stacją meteo,
e) zmianę źródła ciepła CWU – prace związane z przystosowaniem nowego źródła ciepła do CWU,
f) instalację PV – Instalacja paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 170 kW,
g) wymianę oświetlenia na LED w całym obiekcie.

Zakres zadań termomodernizacyjnych w budynku SOSM w Strzelcach Opolskich obejmuje:
a) zmianę źródła ciepła na kocioł gazowy o mocy ok 49 kW,
b) instalację systemu zarządzania energią,
c) wymianę drzwi na zgodne z WT 2021,
d) wymianę okien na zgodne z WT 2021,
e) ocieplenie dachu styropapą,
f) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
g) wymianę oświetlenia na LED,
h) instalację paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 19,04 kW.

Działania edukacyjne i informacyjne

Poza pracami termomodernizacyjnymi w obiektach objętych projektem zaplanowano również działania edukacyjno-informacyjne, których elementami są:

  • Kampania w mediach w tym mediach społecznościowych obrazująca wpływ wyborów „energetycznych” na środowisko
  • Organizacja konkursu „Odnawialne Źródła Energii”
  • Zajęcia ekologiczno-przyrodnicze w szkołach – „Zielona Energia”
  • Umieszczenie w obu szkołach „liczników oszczędności”

Aktualności projektu

Zapytania ofertowe i inne postępowania w ramach projektu