Dlaczego i jak działamy?

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) powstała, by zapełnić lukę edukacyjną i oferować młodym ludziom dostęp do najnowocześniejszych światowych osiągnięć edukacji. Chcemy, by we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i w Polsce kształcili się ludzie nowocześni, wielojęzyczni, otwarci na świat, ale i szanujący własną, rodzimą kulturę i dziedzictwo przodków. Oferujemy dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju talentów i predyspozycji, by wykształcić ludzi refleksyjnych, świadomych swojej roli w społeczeństwie i nieobawiających się podejmować ryzyko zawodowe i społeczne w skali globalnej.

Młodych ludzi wspieramy poprzez naukę w wyjątkowych szkołach FEM oraz prowadzone przez nas programy stypendialne.

Adolescent Boy Holding a Textbook ca. 2000
nauka-2

Edukacja międzynarodowa w szkołach i placówce oświatowo-wychowawczej

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) jest organem prowadzącym dwie szkoły społeczne o charakterze dwujęzycznym i międzynarodowym oraz placówkę oświatowo – wychowawczą. Kształcenie w szkołach FEM odbywa się zgodnie z polską podstawą programową oraz według renomowanych międzynarodowych programów International Baccalaureate. Wieńczy je polska matura lub Matura Międzynarodowa (IB Diploma). Wszystkie placówki FEM posiadają oficjalny status IB World Schools (Szkół Światowych IB).

ib-world-school-continuum_s
FEM_ID_SP_ATUT_pomaranczowy_inwersja

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT

Szkoła ATUT powstała jako pierwsza niepubliczna szkoła podstawowa na Dolnym Śląsku w 1990. Nauczanie prowadzone jest w niej dwujęzycznie w językach polskim i angielskim. Szkoła realizuje program MEN oraz IB Middle Years Programme. Jest szkołą certyfikowaną jako IB World School. Od lat szkoła ATUT plasuje się w czołówce dolnośląskich szkół pod względem wyników egzaminów państwowych po klasie ósmej.

wis_n

Wroclaw International School

WIS jest to placówka oświatowo – wychowawcza z wykładowym językiem angielskim. Uczą się w niej głównie cudzoziemcy mieszkający we Wrocławiu i okolicach. Szkoła powstała w 2002 jako pionier edukacji międzynarodowej na Dolnym Śląsku. Ma status IB World School, prowadząc programy IB Primary Years Programme i IB Middle Years Programme, otwierające drogę do edukacji na całym świecie.

ihw_grey_white_on_purple_rg

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

W pierwszych dwóch latach nauka przebiega w klasach profilowanych, wg podstawy programowej MEN oraz IB Middle Years Programme. W starszych klasach część uczniów dalej przygotowuje się do polskiej matury, a część realizuje dwuletni IB Diploma Programme – Program Matury Międzynarodowej w języku angielskim. Posiada status IB World School.

Projekty wspierania uzdolnień

Zgodnie ze swoim statutem Fundacja koncentruje wysiłki na realizacji programów stypendialnych, wspierających uzdolnioną młodzież Dolnego Śląska. Zagadnieniu temu poświęcamy osobną sekcję na naszej stronie. Zapraszamy do zapoznania się z programami wspierania uzdolnień FEM!

Program Stypendialny „zDolny Śląsk”

Stypendia Pomostowe

Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny

Projekt finansowany z funduszy EOG

EEA-and-Norway_grants_logo

Projekty archiwalne

Zapraszamy do archiwum naszych projektów wspierania uzdolnień oraz edukacji międzynarodowej i międzykulturowej.

„Szlifowanie diamentów”

Projekt YURA

„Poławiacze pereł”

"Gładki start zDolnego Ślązaka"

Projekty polsko-rosyjskie

Polsko-niemieckie projekty dla multiplikatorów