Jak działamy?

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) jest organizacją pożytku publicznego. Swoje cele realizuje prowadząc społeczne szkoły dwujęzyczne i placówkę oświatowo-wychowawczą o charakterze międzynarodowym oraz projekty wspierające uzdolnioną młodzież.

Adolescent Boy Holding a Textbook ca. 2000
nauka-2

Szkoły i placówka oświatowo-wychowawcza

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) jest organem prowadzącym trzy szkoły społeczne o uprawnieniach szkół publicznych i placówkę oświatowo – wychowawczą, kształcące wg renomowanych międzynarodowych programów International Baccalureate (PYP, MYP i DP), zakończonych Maturą Międzynarodową. Wszystkie placówki FEM posiadają oficjalny status IB World Schools (Szkół Światowych IB).

ib-world-school-continuum_s
FEM_ID_SP_ATUT_pomaranczowy_inwersja

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT

Pierwsza niepubliczna szkoła podstawowa na Dolnym Śląsku (powstała w 1990). Nauczanie prowadzone jest w języku polskim i angielskim. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz certyfikat IB World School.

wis_n

Wroclaw International School

Placówka oświatowo – wychowawcza z wykładowym językiem angielskim. Powstała w 2002 jako pionier edukacji międzynarodowej na Dolnym Śląsku. Ma status IB World School, prowadząc programy PYP i MYP, otwierające drogę do edukacji na całym świecie.

ihw_grey_white_on_purple_rg

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

Liceum realizuje IB Diploma Programme (Program Matury Międzynarodowej) w języku angielskim oraz program przygotowujący do polskiej matury. Posiada uprawnienia szkoły publicznej, a zarazem spełnia restrykcyjne normy międzynarodowe IB.

Projekty wspierania uzdolnień

Obecnie koncentrujemy nasze wysiłki na realizacji programów stypendialnych, wspierających uzdolnioną młodzież Dolnego Śląska.

Program Stypendialny „zDolny Śląsk”

Stypendia Pomostowe

Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny

Projekty archiwalne

Zapraszamy do archiwum naszych projektów wspierania uzdolnień oraz edukacji międzynarodowej i międzykulturowej.

„Szlifowanie diamentów”

Projekt YURA

„Poławiacze pereł”

"Gładki start zDolnego Ślązaka"

Projekty polsko-rosyjskie

Polsko-niemieckie projekty dla multiplikatorów