Jak działamy?

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) jest organizacją pożytku publicznego. Swoje cele realizuje prowadząc społeczne szkoły dwujęzyczne i placówkę oświatowo-wychowawczą o charakterze międzynarodowym oraz projekty wspierające uzdolnioną młodzież.

Adolescent Boy Holding a Textbook ca. 2000
nauka-2

Szkoły i placówka oświatowo-wychowawcza

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) jest organem prowadzącym dwie szkoły społeczne o charakterze dwujęzycznym i międzynarodowym oraz placówkę oświatowo – wychowawczą. Kształcenie w szkołach FEM odbywa się zgodnie z polską podstawą programową oraz według renomowanych międzynarodowych programów International Baccalaureate. Wieńczy je polska matura lub Matura Międzynarodowa (IB Diploma). Wszystkie placówki FEM posiadają oficjalny status IB World Schools (Szkół Światowych IB).

ib-world-school-continuum_s
FEM_ID_SP_ATUT_pomaranczowy_inwersja

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT

Pierwsza niepubliczna szkoła podstawowa na Dolnym Śląsku (powstała w 1990). Nauczanie prowadzone jest dwujęzycznie w językach polskim i angielskim. Szkoła realizuje program MEN oraz IB Middle Years Programme. Jest szkołą certyfikowaną jako IB World School.

wis_n

Wroclaw International School

Placówka oświatowo – wychowawcza z wykładowym językiem angielskim. Powstała w 2002 jako pionier edukacji międzynarodowej na Dolnym Śląsku. Ma status IB World School, prowadząc programy PYP i MYP, otwierające drogę do edukacji na całym świecie.

ihw_grey_white_on_purple_rg

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

Liceum realizuje IB Diploma Programme (Program Matury Międzynarodowej) w języku angielskim oraz program przygotowujący do polskiej matury. Szkoła spełnia wymagania MEN, a zarazem – restrykcyjne normy międzynarodowe IB. Posiada status IB World School.

Projekty wspierania uzdolnień

Zgodnie ze swoim statutem Fundacja koncentruje wysiłki na realizacji programów stypendialnych, wspierających uzdolnioną młodzież Dolnego Śląska.

Program Stypendialny „zDolny Śląsk”

Stypendia Pomostowe

Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny

Projekty archiwalne

Zapraszamy do archiwum naszych projektów wspierania uzdolnień oraz edukacji międzynarodowej i międzykulturowej.

„Szlifowanie diamentów”

Projekt YURA

„Poławiacze pereł”

"Gładki start zDolnego Ślązaka"

Projekty polsko-rosyjskie

Polsko-niemieckie projekty dla multiplikatorów