Dlaczego i jak działamy?

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) powstała, by zapełnić lukę edukacyjną i oferować młodym ludziom dostęp do najnowocześniejszych światowych osiągnięć edukacji. Chcemy, by we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i w Polsce kształcili się ludzie nowocześni, wielojęzyczni, otwarci na świat, ale i szanujący własną, rodzimą kulturę i dziedzictwo przodków. Oferujemy dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju talentów i predyspozycji, by wykształcić ludzi refleksyjnych, świadomych swojej roli w społeczeństwie i nieobawiających się podejmować ryzyko zawodowe i społeczne w skali globalnej.

Młodych ludzi wspieramy poprzez naukę w wyjątkowych szkołach FEM oraz prowadzone przez nas programy stypendialne.

Adolescent Boy Holding a Textbook ca. 2000
nauka-2

Edukacja międzynarodowa w szkołach i placówce oświatowo-wychowawczej

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) jest organem prowadzącym dwie szkoły społeczne o charakterze dwujęzycznym i międzynarodowym oraz placówkę oświatowo – wychowawczą. Kształcenie w szkołach FEM odbywa się zgodnie z polską podstawą programową oraz według renomowanych międzynarodowych programów International Baccalaureate. Wieńczy je polska matura lub Matura Międzynarodowa (IB Diploma). Wszystkie placówki FEM posiadają oficjalny status IB World Schools (Szkół Światowych IB).

ib-world-school-continuum_s
Wolves logo general small

Program Sportowy Wolves / Wolves Athletic Programme

Międzynarodowy program treningowy oferujący uczniom szkół FEM kilkanaście dyscyplin sportu i możliwość udziału w międzynarodowych turniejach sportowych. / An international athletic program offering students of FEM schools several sports disciplines and the opportunity to participate in international sports tournaments.

Projekty wspierania uzdolnień

Zgodnie ze swoim statutem Fundacja koncentruje wysiłki na realizacji programów stypendialnych, wspierających uzdolnioną młodzież Dolnego Śląska. Zagadnieniu temu poświęcamy osobną sekcję na naszej stronie. Zapraszamy do zapoznania się z programami wspierania uzdolnień FEM!

Program Stypendialny „zDolny Śląsk”

Stypendia Pomostowe

Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny

Projekt finansowany z funduszy EOG

Projekt mający na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez głęboką termomodernizację, dzięki której możliwe będzie zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Projekty archiwalne

Zapraszamy do archiwum naszych projektów wspierania uzdolnień oraz edukacji międzynarodowej.

„Szlifowanie diamentów”

Projekt YURA

„Poławiacze pereł”

"Gładki start zDolnego Ślązaka"

Projekty polsko-rosyjskie

Polsko-niemieckie projekty dla multiplikatorów