Jubileuszowa Gala Stypendialna 2010

W listopadzie 2010 roku odbyła się jubileuszowa X Gala Stypendialna Programu “zDolny Śląsk”. Uroczystość miała wyjątkową oprawę, odbyła się bowiem w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendyści odebrali dyplomy z rąk przedstawicieli Zespołu Stypendialnego i Kapituły Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień oraz wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego i wicekuratora dolnośląskiej oświaty. Z programem artystycznym wystąpił chór Nutki Atutki z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT oraz muzykująca rodzina z Dwujęczynego Gimnazjum ATUT. Uroczystość prowadzili również uczniowie tego gimnazjum.