W roku 2011 realizowaliśmy projekt dla starszych klas szkoły podstawowej zatytułowany “Spichlerz pokoleń – tropami zanikających rzemiosł i odchodzącej w zapomnienie historii wsi”. To niezwykłe spotkanie z lokalną historią zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerowała nam Fundacja Gallen prowadząca Muzeum Powozów w podwrocławskich Galowicach. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT.