W listopadzie 2013 roku zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję podsumowującą projekt “Szlifowanie diamentów – innowacyjne projekty wsparcia ucznia uzdolnionego w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych”. W konferencji wzięło udział 200 uczestników reprezentujących instytucje edukacyjne, władze oświatowe, organizacje pozarządowe oraz media z całego kraju.