eog

Zapytanie ofertowe – modernizacja systemu ogrzewania

Aktualizacja 30-05-2023

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

28-04-2023

Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac polegających na modernizacji systemu ogrzewania, w tym modernizacja węzła cieplnego, montaż pomp ciepła, instalacja systemu zarządzania energią, instalacja kurtyn powietrznych oraz prace związane z podłączeniem cwu do nowego źródła ciepła w budynku szkolnym Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu.

Projekt ten jest finansowany ze środków Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w zakresie Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/156879

 

eog

Zapytanie ofertowe – instalacja fotowoltaiczna

AKTUALIZACJA 7-12-2022

Zapytanie zostało rozstrzygnięte.

14-11-2022

Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) oraz wykonanie prac polegających na montażu i uruchomieniu kompletnej instalacji PV na budynku szkolnym Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu.

Projekt ten jest finansowany ze środków Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w zakresie Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134768

 

eog

Zapytanie ofertowe – instalacja fotowoltaiczna

Aktualizacja 04-11-2022

Postępowanie zostało unieważnione z powodu błędów w złożonych ofertach.

30-09-2022

Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) oraz wykonanie prac polegających na montażu i uruchomieniu kompletnej instalacji PV na budynku szkolnym Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu.

Projekt ten jest finansowany ze środków Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w zakresie Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/128728