Jak działamy?

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) jest organizacją pożytku publicznego. Swoje cele realizuje prowadząc społeczne szkoły dwujęzyczne i placówkę oświatowo-wychowawczą o charakterze międzynarodowym oraz projekty wspierające uzdolnioną młodzież.

Adolescent Boy Holding a Textbook ca. 2000
nauka-2

Szkoły i placówka oświatowo-wychowawcza

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) jest organem prowadzącym trzy szkoły społeczne o uprawnieniach szkół publicznych i placówkę oświatowo – wychowawczą, kształcące wg renomowanych międzynarodowych programów International Baccalureate (PYP, MYP i DP), zakończonych Maturą Międzynarodową. Wszystkie placówki FEM posiadają oficjalny status IB World Schools (Szkół Światowych IB).

ib-world-school-continuum_s
atut_sp_n

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT

Pierwsza niepubliczna szkoła podstawowa na Dolnym Śląsku (powstała w 1990). Nauczanie prowadzone jest w języku polskim i angielskim. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz certyfikat IB World School.

atut_g_n

Dwujęzyczne Gimnazjum ATUT

Obecnie gimnazjum jest wygaszane, na skutek reformy systemu edukacji. Powstało jako pierwsze we Wrocławiu dwujęzyczne gimnazjum, prowadzi naukę wg IB Middle Years Programme oraz wg polskiej podstawy programowej.

ihw_grey_white_on_purple_rg

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

Liceum realizuje IB Diploma Programme (Program Matury Międzynarodowej) w języku angielskim. Posiada uprawnienia szkoły publicznej, a zarazem spełnia restrykcyjne normy międzynarodowe IB.

wis_n

Wroclaw International School

Placówka oświatowo – wychowawcza z wykładowym językiem angielskim. Powstała w 2002 jako pionier edukacji międzynarodowej na Dolnym Śląsku. Ma status IB World School, prowadząc programy PYP i MYP, otwierające drogę do edukacji na całym świecie.

Projekty wspierania uzdolnień

Obecnie koncentrujemy nasze wysiłki na realizacji programów stypendialnych, wspierających uzdolnioną młodzież Dolnego Śląska.

Program Stypendialny „zDolny Śląsk”

Stypendia Pomostowe

Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny

Projekty archiwalne

Zapraszamy do archiwum naszych projektów wspierania uzdolnień oraz edukacji międzynarodowej i międzykulturowej.

„Szlifowanie diamentów”

Projekt YURA

„Poławiacze pereł”

"Gładki start zDolnego Ślązaka"

Projekty polsko-rosyjskie

Polsko-niemieckie projekty dla multiplikatorów