answer-nurse-2

Poszukujemy pielęgniarki

Do pracy w nowej siedzibie prowadzonych przez FEM szkół – Centrum Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu – poszukujemy pielęgniarki. Do zadań tej osoby należeć będzie opieka nad ok. 600 uczniami w wieku 3-18 lat. Oferujemy zatrudnienie na czas określony (do końca sierpnia 2017) w wymiarze 1 etatu. Praca tylko w dni robocze. Wymagania:

  • pełne kwalifikacje zawodowe
  • odpowiednie podejście do dzieci i młodzieży
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność komunikacji w języku angielskim
Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 29 września 2016 pod adresem biuro@fem.org.pl. Zapraszamy!
????????????????????????????????????

Wielki sukces Patrycji!

Wielokrotna stypendystka naszego Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk” –  Patrycja Skoczylas – znalazła się w gronie trojga laureatów ogólnopolskiego konkursu “Sukces zaczyna się od stypendium”, zorganizowanego przez Fundację Dobra Sieć, a dofinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie filmu (lub fotokastu) ukazującego, jakie zmiany w ich życiu spowodowało zdobycie stypendium. Czytajcie więcej na ten temat: http://www.mojestypendium.pl/historie-laureatow-konkursu-s…/ i koniecznie zobaczcie pracę konkursową naszej stypendystki: https://youtu.be/-shEuPo7CDY.

Innym, niemniej ważnym sukcesem Patrycji jest zdobycie w grudniu 2016 roku Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty “Orzeł Dolnośląski”. Nagroda  przyznawana jest wybitynm uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Więcej na ten temat: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/?p=2112

Patrycjo, serdecznie gratulujemy!

 

ZDS_P

Wyniki XVI edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”

04-11-2016

Z przyjemnością informujemy, że wczoraj po południu Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień podjęła decyzję odnośnie do listy zwycięzców tegorocznego konkursu w Programie Stypendialnym “zDolny Śląsk”. Przyznano 56 stypendiów, które sfinansowane zostaną dzięki dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Tradycyjnie najwięcej stypendiów przypadło na gimnazjalistów z osiągnięciami naukowymi, bo też z tej grupy ubiegało się o stypendia najwięcej osób. Już niebawem, na uroczystej Gali Stypendialnej, która odbędzie się 19 listopada 2016 (sobota) o godzinie 11:00 w nowej siedzibie naszej Fundacji – Centrum Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu – będziemy gratulować 16 laureatom ze szkół podstawowych, 23 laureatom z gimnazjów i 17 laureatom ze szkół ponadgimnazjalnych. Jednocześnie dyplomy otrzyma 7 laureatów tegorocznej dolnośląskiej edycji Programu Stypendiów Pomostowych, które również częściowo dofinansowywane są przez Samorząd Dolnego Śląska.

 

Laureatom, ich Rodzicom oraz Nauczycielom składamy serdeczne gratulacje!

Jednocześnie dziękujemy wszystkim kandydatom, którzy wzięli udział w konkursie.

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip
Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
ZDS_P

Trwa nabór wniosków “zDolny Śląsk”

Jeszcze do 12 września czekamy na Wasze wnioski w XVI edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. Na zdolnych Dolnoślązaków czekają roczne stypendia od 2500 zł do 3500 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 12 września 2016 na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla). Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do końca października 2016.

Szczegóły na stronie konkursu – tutaj.

logo

Rusza sezon na stypendia

23-05-2017

Wraz z Fundacją “Dobra Sieć” polecamy zapoznanie się z aktualną ofertą stypendiów polskich i zagranicznych. Serwis www.mojestypendium.pl oferuje przegląd dostępnych stypendiów dla uczniów i studentów oraz doktorantów, naukowców, artystów i sportowców. Obok bazy stypendiów i konkursów stypendialnych można tam znaleźć informacje prawne i badania dotyczące stypendiów w Polsce oraz aktualną bazę organizacji, oferujących stypendia, a wśród nich także FEM.

Być może to będzie to Twój klucz do sukcesu! Zobacz film: “Przepis na sukces”

 

The questionnaire

Kryteria konkursowe

Rekomendacja zostanie udzielona 7 osobom spełniającym warunki Regulamin Programu Stypendiow Pomostowych i poniższe kryteria. Wnioskujący o udzielenie rekomendacji muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. Muszą być maturzystami 2016 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku szkolnym. Wnioski maturzystów z lat ubiegłych, poprawiających matury w 2016 roku nie będą rozpatrywane.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2016 kwoty 1295 zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1480 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Pochodzą z miejscowości do 20.000 mieszkańców, tzn. są zameldowani w województwie dolnośląskim, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 6 miesięcy przed ogłoszeniem obecnej edycji Programu (tj. zameldowanie sprzed 07.10.2015). Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś, tuż przed złożeniem wniosku będą dyskwalifikowały wniosek.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane pisemnie (ale na obydwu poziomach!) i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty i tę sumę wpisuje do wniosku (algoryTm liczenia punktów w przypadku zdawania matury międzynarodowej znajduje się TUTAJ).

5. Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu magistra.

UWAGA! Rekomendacja zostanie udzielona 7 osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów (spośród wszystkich wniosków złożonych do FEM w niniejszym konkursie) za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu. W przypadku osób, które będą miały tę samą liczbę punktów za egzamin maturalny, pierwszeństwo uzyska osoba o niższym dochodzie na osobę w rodzinie.

6804153_06d61cd26c_z

Nabór wniosków w XIV edycji zakończony

Zakończyliśmy nabór wniosków o udzielenie rekomendacji w XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku. Zebrane wnioski podlegają obecnie ocenie Komisji Stypendialnej, następnie najlepsze wnioski z naszego regionu zostaną przesłane Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – ogólnopolskiemu organizatorowi konkursu. Lista osób, które uzyskały rekomendację – upoważniającą do wypełnienia wniosku o stypendium pomostowe na stronie www.stypendia-pomostowe.pl – zostanie opublikowana w dniu 10 sierpnia 2016. Do 17 sierpnia 2016 do godziny 16:00 rekomendowani przez FEM kandydaci będą mieli czas na wypełnienie wniosku on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.