logo stypendia pomostowe

1 dodatkowa szansa na stypendium

Maturzyści! Zostało nam jedno jedyne miejsce w puli rekomendacji do tegorocznej edycji Stypendiów Pomostowych, dlatego postanowiliśmy ogłosić nabór uzupełniający. Czekamy na Wasze wnioski do środy 09 września 2020. Decyduje data stempla pocztowego, ale nie zwlekajcie z wysyłką, by potem mieć jeszcze zapas czasu na złożenie wniosku ostatecznego do FEP (po przyznaniu przez nas rekomendacji). Proponujemy, by wnioski wysyłać listem priorytetowym.

Już wkrótce ogłosimy listę rekomendowanych w pierwszym naborze.

LINK DO WNIOSKU

nstagram Post (1)

Bezpieczny powrót do szkoły

W dobie pandemii musimy w szczególny sposób zadbać o naszych podopiecznych w szkołach i o naszych pracowników. Dlatego dla każdej ze szkół FEM uruchomiliśmy akcje bezpieczeństwa, w ramach których zapewniamy uczniom i pracownikom bezpieczne warunki nauki i pracy wg procedur opracowanych wraz z dyrektorami szkół w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym i prowadzimy działania edukacyjne w tym zakresie. Mamy poczucie, że nasz budynek – siedziba Fundacji i szkół jest maksymalnie przygotowany pod względem warunków sanitarnych na rozpoczynający się rok szkolny.

Ze szczegółami naszych działań można zapoznać się na specjalnych podstronach w witrynach internetowych szkół oraz na ich profilach w mediach społecznościowych.

Jeśli chcecie wiedzieć, jak sobie radzimy, dbając o bezpieczny powrót do szkoły zaglądajcie na:

oraz szukajcie ich na Facebooku i Instagramie!

IG - 30 lat ATUTu

Jubileusz 30-lecia szkoły ATUT

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020-2021. Dla nas absolutnie wyjątkowy, bo to 30. rok istnienia naszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT – pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej na Dolnym Śląsku

Podwoje ATUTu otworzyły się po raz pierwszy 1 września 1990 roku, zaraz po ustrojowych przemianach w tzw. Bloku Wschodnim, gdy grono wrocławskich rodziców, oddychając pierwszymi powiewami wolności, postanowiło utworzyć dla swoich pociech szkołę marzeń; tak różną od skostniałego wówczas systemu edukacji w szkołach państwowych.

Od początku szkoły społecznej ATUT jej twórcom jako motto towarzyszyły słowa John’a Deweya, wybitnego amerykańskiego filozofa i pedagoga: “Jeśli uczymy dziś tak, jak uczyliśmy wczoraj, okradamy nasze dzieci z jutra.” (Democracy and Education, 1916).

Ta inspiracja pozostaje z nami do dziś. Co roku rozpoczynamy naukę z poczuciem misji, która wskazuje, że każdy młody człowiek w ATUCIE to indywidualista, którego talenty i możliwości będziemy wspólnie odkrywać i nasze zadanie polega na tym, by wspólnie z rodzicami OTWORZYĆ mu ŚWIAT🌍 Dziś ATUT i jej szkoły siostry oferują swoje usługi edukacyjne o dwujęzycznym i międzynarodowym charakterze ponad 600 uczniom z ponad 30 krajów całego świata. 

Nie możemy – co prawda – uczcić naszej 30. rocznicy tak hucznie i gremialnie, jak byśmy chceli, ale wierzymy, że będzie to rok – na przekór pandemii – wyjątkowo pozytywny dla wszystkich ATUCIAKÓW. Tego Wam i sobie życzymy!

Świętujcie z nami!

wkrótce

Nabór wniosków o rekomendację do Programu Stypendiów Pomostowych

Uwaga, Maturzyści 2020!

Aktualizacja 04.09.2020 – pozostało nam jedno miejsce w puli rekomendacji, więc ogłaszamy nabór uzupełniający wniosków. Czekamy na nie do 09 września 2020 (środa). Decyduje data stempla pocztowego (prosimy przesyłam listami priorytetowymi).

Rozpoczynamy nabór wniosków o rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM) do kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku. Wnioski można przesyłać na adres korespondencyjny FEM do 28 sierpnia 2020 roku. Ogłoszenie listy osób, które uzyskają naszą rekomendację nastąpi ok. 4 września 2020. Stypendium w wysokości 5000 zł otrzymają osoby z naszą rekomendacją po uzyskaniu pozytywnej decyzji Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi.

Dokumenty do pobrania

Tutaj można pobrać:

Do wniosku należy dołączyć:

Koniecznie należy zapoznać się z:

Kryteria konkursowe

Rekomendacja zostanie udzielona osobom spełniającym warunki ww. Regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych – II segment XIX edycja i poniższe kryteria. Wnioskujący o udzielenie rekomendacji muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. Muszą być maturzystami 2020 roku, tzn. ukończyć szkołę średnią w tym roku szkolnym i uzyskać na egzaminie maturalnym łącznie min. 90 punktów obliczonych zgodnie z algorytmem. Wnioski maturzystów z lat ubiegłych, poprawiających matury w 2020 roku nie będą rozpatrywane.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających kwoty wskazanej w ww. regulaminie (tj. maks. 1.820 zł brutto na osobę w rodzinie wyliczony z czerwca 2020). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

3. Pochodzą z dolnośląskich miejscowości do 20.000 mieszkańców, tzn. są zameldowani w województwie dolnośląskim, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem obecnej edycji Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (tj. zameldowanie nie później niż 27.03.2018). Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś tuż przed złożeniem wniosku będą dyskwalifikowały wniosek.

4. Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu magistra. Uwaga! O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Rekomendacja zostanie udzielona osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów (spośród wszystkich wniosków złożonych do FEM w niniejszym konkursie) za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu. W przypadku osób, które będą miały tę samą liczbę punktów za egzamin maturalny, pierwszeństwo uzyska osoba o niższym dochodzie na osobę w rodzinie.

O rekomendację mogą starać się wszyscy maturzyści, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku – nie trzeba legitymować się otrzymywaniem od nas wcześniej stypendium.

 

accountant-1238598_640

Sprawozdania stypendystów zDolny Śląsk

01-07-2020

Stypendystom Programu “zDolny Śląsk” za rok szkolny 2019-2020 uprzejmie przypominamy, że w dniu 30 czerwca 2020, zgodnie z umowami, upłynął termin składania sprawozdań końcowych z osiągnięć w szkole i w działalności pozaszkolnej oraz termin rozliczania wydatków w okresie od lutego 2020 do czerwca 2020, jak również dostarczenia potwierdzonego przez aktualną szkołę stypendysty wykazu ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego 2019/2020.

W razie jakichkolwiek braków lub niejasności związanych ze sprawozdaniami będziemy się kontaktować ze stypendystami po 13 lipca 2020.

snail-3130177_640

Konkursy stypendialne już wkrótce

02-07-2020

Wiemy, że wiele osób spodziewa się, że już niebawem ogłosimy konkursy stypendialne w programie zDolny Śląsk i Programie Stypendiów Pomostowych. Prosimy jednak o cierpliwość, gdyż w tym roku z przyczyn od nas niezależnych, a związanych z pandemią i organizacją działań naszych dotacjodawców terminy ogłoszeń konkursowych na Dolnym Śląsku ulegną opóźnieniu. Przewidujemy, że w połowie sierpnia i / lub w pierwszej połowie września ogłosimy pierwsze konkursy stypendialne w tym roku. Prosimy o śledzienie informacji w naszych mediach. Osoby zainteresowane zapoznaniem się ogólnymi zasadami konkursów zapraszamy do lektury opisów programów:

wydarzenia FB - bannery (1)

Wirtualne Drzwi Otwarte w szkole ATUT

09-06-2020

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie “online” Wirtualne Drzwi Otwarte w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT, które odbędą się na profilu szkoły na Facebooku (kliknij!) w dniu 16 czerwca 2020 o godz. 17:00 – 18:00. Organizatorzy oferują zwiedzanie szkoły, zapoznanie z programem, projektami i ofertą zajęć pozalekcyjnych, spotkania z nauczycielami i uczniami, a także sesję pytań i odpowiedzi z dyrektorami szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

efektywne przygotowanie do egzaminu

Jak przygotować się do ezgaminu ósmoklasisty?

05-06-2020

Kończy się najbardziej nietypowy rok szkolny w historii naszych szkół. Na “ostatniej prostej” zapewne najbardziej zestresowani są ósmoklasiści, których czeka jeszcze egzamin. Nasz zespół psychologiczno-pedagogiczny z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT przygotował infografikę, która być może ułatwi niektórym uczniom zorganizowanie sobie ostatniego tygodnia przygotowań do tego wyzwania.

cof

Jak budować ducha wspólnoty podczas kwarantanny?

01-06-2020

To niełatwe zadanie. Jednak zmierzyła się z nim nasza Wroclaw International School, organizując doroczny Spirit Day tym razem w formie wirtualnej. Impreza odbywa się akurat w Dniu Dziecka. Mamy nadzieję, że uczniowie WIS będą mieli więc wspaniałą okazję do podwójnego świętowania: poczucia wspólnoty i bycia dzieckiem!

Każdy z nich otrzymał zaproszenia do dołączenia do szeregu aktywności na platformie Google Classroom. Oto niektóre z nich:

  • wspólne przyrządzanie “zdrowych słodkości”
  • pieczenie ciasteczek
  • zumba
  • pokaz talentów
  • wyzwania sportowe
  • Hot 16 Challenge
  • zabawy z elementami dramy i storytelling
  • warsztaty z programowania animacji.

Dobrej zabawy, Kochani! #togetherwearebetter

MARZEC 2020 - wymiana filtrow powietrza

Wiosenne remonty i wymiana filtrów powietrza

25-05-2020

Pandemia wymusiła nieobecność dzieci i nauczycieli w szkołach. Jest to czas, który administracja FEM wykorzystuje do przeprowadzenia, oprócz koniecznej w obecnej sytuacji starannej dezynfekcji, również (zwykle realizowanych w czasie wakacji) niezbędnych remontów. Jak co roku wymieniliśmy też filtry powietrza w naszym systemie wentylacji budynku.

Zamieszczone obok zdjęcia z pewnością nie są szczególnie atrakcyjne, ale dobrze ilustrują, że zanieczyszczone powietrze skutecznie jest zatrzymywane przez nowoczesne filtry, a społeczność szkół FEM we wnętrzu budynku może cieszyć się swobodnym oddechem:-)