logo stypendia pomostowe

Lista rekomendacji – stypendia pomostowe 2019/2020

Komisja stypendialna Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM)  postanowiła przyznać rekomendacje następującym osobom starającym się o stypendia w ramach Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) na rok akademicki 2019/2020:

 1. Łukasz Pilch – Bystrzyca Kłodzka
 2. Patryk Heryć – Iwiny
 3. Paweł Krasicki – Chełstów
 4. Hubert Woszczek – Mieroszów
 5. Maja Białas – Stoszowice
 6. Cezary Wiśniewski – Ziębice
 7. Mikołaj Zapotoczny – Kamieniec Ząbkowicki
 8. Wiktoria Kopeć  – Uskorz Wielki  (miejsce rezerowowe)

O przyznaniu stypendium pomostowego zadecyduje komisja stypendialna Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi w październiku 2019. Z uwagi na ograniczone środki, którymi w tym roku dysponuje Program Stypendiów Pomostowych, może się zdarzyć, że nie wszystkie osoby z powyższej listy otrzymają stypendia. Wówczas stypendium zostanie przyznane zgodnie z kolejnością na liście rekomendacji.

Rekomendacji udzielono osobom, które spełniały kryteria Regulaminu PSP i uzyskały najwyższą liczbę punktów z matury obliczoną zgodnie z regulaminem  oraz złożyły poprawnie wypełniony wniosek o rekomendację wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami pozwalającymi na prawidłowe zweryfikowanie wniosku przez komisję FEM.

Osobom, które uzyskały rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej gratulujemy i życzymy powodzenia w staraniach o stypendium pomostowe.

Szczegółowe informacje o dalszej procedurze zostały przesłane emailem do osób z powyższej listy.

logo stypendia pomostowe

Lista rekomendacji – stypendia pomostowe 2017/2018

Komisja stypendialna Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM)  na posiedzeniu w dniu 10.08.2017 postanowiła przyznać rekomendacje następującym osobom starającym się o stypendia w ramach Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) na rok akademicki 2017/2018:

 1. Weronika Wojtkowiak – Żmigród.
 2. Izabela Werocy – Dziuplina.
 3. Miłosz Lepak – Szklarska Poręba.
 4. Kamil Pobereźnik – Wołów.
 5. Mikołaj Krakowski – Szklarska Poręba.
 6. Ewelina Wilhelmi – Janowice Duże.
 7. Dorota Sikorska – Gryfów Sląski.

Osoby na miejscach 6 i 7 znajdują się na liście rezerwowej z uwagi na ograniczone środki, którymi w tym roku dysponuje Program Stypendiów Pomostowych. O przyznaniu stypendium pomostowego zadecyduje komisja stypendialna Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi.

Rekomendacji udzielono osobom, które spełniały kryteria Regulaminu PSP i uzyskały najwyższą liczbę punktów z matury obliczoną zgodnie z regulaminem  oraz złożyły poprawnie wypełniony wniosek o rekomendację wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami pozwalającymi na prawidłowe zweryfikowanie wniosku przez komisję FEM.

Osobom, które uzyskały rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej gratulujemy i życzymy powodzenia w staraniach o stypendium pomostowe.

Szczegółowe informacje o dalszej procedurze zostały przesłane emailem do osób z powyższej listy.

logo stypendia pomostowe

Lista rekomendacji – stypendia pomostowe 2018/2019

Komisja stypendialna Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM)  na posiedzeniu w dniu 09.08.2018 postanowiła przyznać rekomendacje następującym osobom starającym się o stypendia w ramach Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) na rok akademicki 2018/2019

 1. Barbara Lech – Kopalina
 2. Damian Sokołowski – Biernacice
 3. Anna Ćwikłowska – Piława Górna
 4. Ewa Kochanowska – Panków
 5. Sara-Maria Banasik – Smolna
 6. Stanisław Franczyk – Wysoka

Osoby na miejscach 5 i 6 znajdują się na liście rezerwowej z uwagi na ograniczone środki, którymi w tym roku dysponuje Program Stypendiów Pomostowych. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium pomostowego podejmie komisja stypendialna Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi.

Rekomendacji udzielono osobom, które spełniały kryteria Regulaminu PSP i uzyskały najwyższą liczbę punktów z matury obliczoną zgodnie z regulaminem  oraz złożyły poprawnie wypełniony wniosek o rekomendację wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami pozwalającymi na prawidłowe zweryfikowanie wniosku przez komisję FEM.

Osobom, które uzyskały rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej gratulujemy i życzymy powodzenia w staraniach o stypendium pomostowe. Jednocześnie, prosimy pamiętać o przesłaniu do nas wypełnionych wniosków ze strony stypendia-pomostowe.pl do dnia 24.08.2018.

Szczegółowe informacje o dalszej procedurze zostały przesłane emailem do osób z powyższej listy.

Stypendia Pomostowe 2017 (2)

Czekają stypendia dla tegorocznych maturzystów.

Uwaga, Maturzyści 2017!

Przypominamy, że 28 lipca 2017 kończymy nabór wniosków o udzielenie rekomendacji Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM) do kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku. Wnioski można przesyłać na adres korespondencyjny FEM .

Dokumenty do pobrania

Tutaj można pobrać:

Do wniosku należy dołączyć:

Kryteria konkursowe

Rekomendacja zostanie udzielona osobom spełniającym warunki Regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych – II segment XVI edycja i poniższe kryteria. Wnioskujący o udzielenie rekomendacji muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. Muszą być maturzystami 2017 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku szkolnym. Wnioski maturzystów z lat ubiegłych, poprawiających matury w 2017 roku nie będą rozpatrywane.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2017 kwoty 1600 zł brutto w przeliczeniu na osobę lub 1800 zł brutto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Pochodzą z miejscowości do 20.000 mieszkańców, tzn. są zameldowani w województwie dolnośląskim, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem obecnej edycji Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (tj. zameldowanie nie później niż 11.04.2015). Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś tuż przed złożeniem wniosku będą dyskwalifikowały wniosek.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane pisemnie (ale na obydwu poziomach!) i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty i tę sumę wpisuje do wniosku (algorytm liczenia punktów w przypadku zdawania matury międzynarodowej znajduje się TUTAJ).

5. Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu magistra.

UWAGA! Rekomendacja zostanie udzielona osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów (spośród wszystkich wniosków złożonych do FEM w niniejszym konkursie) za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu. W przypadku osób, które będą miały tę samą liczbę punktów za egzamin maturalny, pierwszeństwo uzyska osoba o niższym dochodzie na osobę w rodzinie.

Stypendia Pomostowe 2018

Nabór wniosków o rekomendację do Programu Stypendiów Pomostowych

Uwaga, Maturzyści 2018!

Rozpoczynamy nabór wniosków o rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM) do kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku. Wnioski można przesyłać na adres korespondencyjny FEM do 27 lipca 2018 roku.

Dokumenty do pobrania

Tutaj można pobrać:

Do wniosku należy dołączyć:

Koniecznie należy zapoznać się z:

Kryteria konkursowe

Rekomendacja zostanie udzielona osobom spełniającym warunki Regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych – II segment XVII edycja i poniższe kryteria. Wnioskujący o udzielenie rekomendacji muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. Muszą być maturzystami 2018 roku, tzn. ukończyć szkołę średnią w tym roku szkolnym. Wnioski maturzystów z lat ubiegłych, poprawiających matury w 2018 roku nie będą rozpatrywane.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2018 kwoty 1575 zł brutto w przeliczeniu na osobę. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

3. Pochodzą z miejscowości do 20.000 mieszkańców, tzn. są zameldowani w województwie dolnośląskim, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem obecnej edycji Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (tj. zameldowanie nie później niż 26.03.2016). Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś tuż przed złożeniem wniosku będą dyskwalifikowały wniosek.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane pisemnie (ale na obydwu poziomach!) i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty i tę sumę wpisuje do wniosku (algorytm liczenia punktów w przypadku zdawania matury międzynarodowej znajduje się TUTAJ).

5. Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu magistra.

UWAGA! Rekomendacja zostanie udzielona osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów (spośród wszystkich wniosków złożonych do FEM w niniejszym konkursie) za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu. W przypadku osób, które będą miały tę samą liczbę punktów za egzamin maturalny, pierwszeństwo uzyska osoba o niższym dochodzie na osobę w rodzinie.

O rekomendację mogą starać się wszyscy maturzyści, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku – nie trzeba legitymować się otrzymywaniem od nas wcześniej stypendium.

StockSnap_AWL7OZ3D3C

Rusza nabór wniosków Programu Stypendiów Pomostowych

Uwaga, Maturzyści 2017!

W piątek 30 czerwca 2017 rusza nabór wniosków o rekomendacje Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM) do kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku. Wnioski można przesyłać na adres korespondencyjny FEM do 28 lipca 2017.

Dokumenty do pobrania

Tutaj można pobrać:

Do wniosku należy dołączyć:

Kryteria konkursowe

Rekomendacja zostanie udzielona osobom spełniającym warunki Regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych – II segment XVI edycja i poniższe kryteria. Wnioskujący o udzielenie rekomendacji muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. Muszą być maturzystami 2017 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku szkolnym. Wnioski maturzystów z lat ubiegłych, poprawiających matury w 2017 roku nie będą rozpatrywane.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2017 kwoty 1600 zł brutto w przeliczeniu na osobę lub 1800 zł brutto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Pochodzą z miejscowości do 20.000 mieszkańców, tzn. są zameldowani w województwie dolnośląskim, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem obecnej edycji Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (tj. zameldowanie nie później niż 11.04.2015). Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś tuż przed złożeniem wniosku będą dyskwalifikowały wniosek.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane pisemnie (ale na obydwu poziomach!) i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty i tę sumę wpisuje do wniosku (algorytm liczenia punktów w przypadku zdawania matury międzynarodowej znajduje się TUTAJ).

5. Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu magistra.

UWAGA! Rekomendacja zostanie udzielona osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów (spośród wszystkich wniosków złożonych do FEM w niniejszym konkursie) za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu. W przypadku osób, które będą miały tę samą liczbę punktów za egzamin maturalny, pierwszeństwo uzyska osoba o niższym dochodzie na osobę w rodzinie.

logo stypendia pomostowe

Przyznano Stypendia Pomostowe

Z przyjemnością informujemy, że wszyscy stypendyści wytypowani przez nas w limicie 7 wniosków, jakie przypadły w tym roku na Dolny Śląsk, otrzymają stypendia na rok akademicki 2016/2017. Na stronie ogólnopolskiego organizatora konkursu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP), www.stypendia-pomostowe.pl w aktualnościach oraz w zakładce „dla I roku” można znaleść listę tegorocznych Stypendystów Pomostowych. W sprawie zasad wypłat stypendiów ze stypendystami będzie kontaktować się bezpośrednio Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Niestety FEP nie był w stanie przyznać stypendiów osobom z list rezerwowych, gdyż liczba przesłanych zgłoszeń przekroczyła możliwości finansowe Fundatorów Programu.
The questionnaire

Kryteria konkursowe

Rekomendacja zostanie udzielona 7 osobom spełniającym warunki Regulamin Programu Stypendiow Pomostowych i poniższe kryteria. Wnioskujący o udzielenie rekomendacji muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. Muszą być maturzystami 2016 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku szkolnym. Wnioski maturzystów z lat ubiegłych, poprawiających matury w 2016 roku nie będą rozpatrywane.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2016 kwoty 1295 zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1480 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Pochodzą z miejscowości do 20.000 mieszkańców, tzn. są zameldowani w województwie dolnośląskim, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 6 miesięcy przed ogłoszeniem obecnej edycji Programu (tj. zameldowanie sprzed 07.10.2015). Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś, tuż przed złożeniem wniosku będą dyskwalifikowały wniosek.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane pisemnie (ale na obydwu poziomach!) i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty i tę sumę wpisuje do wniosku (algoryTm liczenia punktów w przypadku zdawania matury międzynarodowej znajduje się TUTAJ).

5. Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu magistra.

UWAGA! Rekomendacja zostanie udzielona 7 osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów (spośród wszystkich wniosków złożonych do FEM w niniejszym konkursie) za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu. W przypadku osób, które będą miały tę samą liczbę punktów za egzamin maturalny, pierwszeństwo uzyska osoba o niższym dochodzie na osobę w rodzinie.

6804153_06d61cd26c_z

Nabór wniosków w XIV edycji zakończony

Zakończyliśmy nabór wniosków o udzielenie rekomendacji w XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku. Zebrane wnioski podlegają obecnie ocenie Komisji Stypendialnej, następnie najlepsze wnioski z naszego regionu zostaną przesłane Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – ogólnopolskiemu organizatorowi konkursu. Lista osób, które uzyskały rekomendację – upoważniającą do wypełnienia wniosku o stypendium pomostowe na stronie www.stypendia-pomostowe.pl – zostanie opublikowana w dniu 10 sierpnia 2016. Do 17 sierpnia 2016 do godziny 16:00 rekomendowani przez FEM kandydaci będą mieli czas na wypełnienie wniosku on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

untitled-63

Jubileuszowa Gala Stypendialna

W środę, 4.11.2015, w Sali Kameralnej „Czerwonej” Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu odbyła się XV Jubileuszowa Gala Stypendialna programu „zDolny Śląsk” i XIII dolnośląskiej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Przyznano pięćdziesiąt trzy roczne stypendia w wysokości od 2500 do 3500 złotych, jedno stypendium specjalne w kwocie 5000 złotych oraz siedem „stypendiów pomostowych” w wysokości 5000 złotych rocznie. Laureaci otrzymane pieniądze przeznaczą na cele związane z nauką i rozwojem. Wśród stypendystów znalazły się również dwie nasze uczennice Rozalia, uczennica International High School of Wroclaw i Karolina, uczennica Dwujęzycznego Gimnazjum ATUT. Podczas uroczystości prezentowaliśmy sylwetki wybranych niegdysiejszych stypendystów, pokazując ich dalsze drogi rozwoju i kariery. Oprawę artystyczną również zapewnili nasi stypendyści. Na zakończenie jubileuszu zaprosiliśmy zebranych gości do degustacji “urodzinowego” tortu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Gali! Szczególne podziękowania kierujemy do licznie przybyłych stypendystów z rodzinami, dyrektorów szkół, przedstawicieli Kapituły Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień, do niezmordowanie od 15 lat pracujących dla nas społecznie członków Komisji Stypendialnej, do naszych stypendystów – Renaty, Rozalii i Szymona za ich występy artystyczne, do Hani i Artura, prowadzących konferansjerkę oraz pozostałych wolontariusz z Dwujęzycznego Gimnazjum ATUT, którzy pomogli zorganizować uroczystość. Podziękowania należą się też Narodowemu Forum Muzyki za użyczenie sali i niezwykle sprawną pomoc techniczną. Uroczystość pełna wzruszeń pozostanie na długo w naszych, i mamy nadzieję laureatów, sercach.

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego

Dolny Śląsk - logotyp, kolor (jpg-zip)