18815078_1480776211992881_6874258931571076896_o

Czytajmy!

06-06-2023

Dzięki dotacji, którą pozyskaliśmy z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasze szkoły – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT i Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu – biorą udział w cyklu projektów promujących czytanie. Już jutro 7 czerwca nasza społeczność uczniów i nauczycieli dołączy do ogólnopolskiej akcji “Jak nie czytam, jak czytam!” i spotka się na happeningu czytelniczym.

O kolejnych projektach będziemy informować na stronach szkół.

Zakończenie roku-068

Pierwsza polska matura w liceum FEM

04-05-2023

W tym roku po raz pierwszy do polskiego egzaminu dojrzałości przystąpią uczniowie czwartych klas Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Choć nasze liceum istnienie już od 2014 roku, dotychczas międzynarodowe grono uczniów zdawało w nim wyłącznie Maturę Międzynarodową (IB Diploma), wieńczącą naukę w IB Diploma Programme. Absolwenci uzyskiwali świetne wyniki na tych egzaminach. Zestawienia ich osiągnięć maturalnych w porównaniu z wynikami globalnymi można prześledzić na stronie szkoły w zakładce Wyniki matur.

W odpowiedzi na potrzeby społeczności Wrocławia uruchomiliśmy 4 lata temu również ścieżkę przygotowania do matury polskiej. Wierzymy, że nasi licealiści przystępują do matury równie dobrze przygotowani, jak ich rówieśnicy z oddziału międzynarodowego. Trzymamy mocno kciuki za ich wyniki!

ogolnopolski-ranking-szkol-podstawowych-2023-male

Sukces ATUTu w rankingu szkół podstawowych

27-02-2023

Jest nam bardzo miło poinformować, że najstarsza ze szkół FEM Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT znalazła się na II miejscu w rankingu szkół podstawowych we Wrocławiu prowadzonym przez portal Wasza Edukacja. Należy podkreślić, że wg tego zestawienia ATUT jest najlepszą szkoła niepubliczną w mieście oraz 18. szkołą w rankingu ogólnopolskim. Tak wysoką pozycję zawdzięcza obiektywnym czynnikom: doskonałym wynikom egzaminów ósmoklasisty oraz osiągnięciom uczniów w olimpiadach przedmiotowych.

Do sporządzenia rankingu posłużyły dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Więcej informacji

Christmas (5)

Wesołych Świąt!

21-12-2022

Drodzy Państwo, Sympatycy FEM,

życzymy Wam radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wiele zdrowia, ambitnych planów i możliwości ich urzeczywistniania w Nowym Roku 2023! Dziękujemy za wspólny rok 2022!

Zarząd i pracownicy FEM

——

W okresie między Świętami a Nowym Rokiem nasz sekretariat pracuje od 28 do 30 grudnia 2022 przyjmując interesantów w godzinach 08:00 – 14:00.

ilustracja posta na www

Brain Awareness Week po raz 9

31-03-2023

W marcu obchodziliśmy po raz kolejny Brain Awareness Week w naszych szkołach. Organizując Tydzień Wiedzy o Mózgu dla naszych uczniów, włączamy się co roku w globalne obchody organizowane przez amerykańską Dana Foundation. W tym roku zwieńczeniem obchodów był nietypowy happening, w którym wzięli udział uczniowie Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT  i Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego. Efekty działań został utrwalony na na filmie, który dostępny jest na kanałach YouTube obu szkół i to w dwóch wersjach językowych.
Poniższy link prowadzi do polskiej wersji filmu. 👇👇👇
Zachęcamy do przeczytania na stronach internetowych szkół, jakie jeszcze, popularyzujące wiedzę o mózgu atrakcje odbyły się w ramach naszego BAW 2023!
05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

Pokaż mi swój świat! Projekt międzypokoleniowy

projekt-MEiN

16-11-2022
W Dwujęzycznej Szkole Podstawowej “Atut” rozpoczynamy nowy projekt adresowany do uczniów i ich dziadków “Pokaż mi swój świat! Historie życiowe – spotkania międzypokoleniowe”, który finansujemy dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki pozyskanej w ramach programu “Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne” przez Fundację Edukacji Międzynarodowej.

Ze szczegółami projektu można zapoznać się na stronie www TUTAJ

stypendia pomostowe

Rusza Program Stypendiów Pomostowych 2023

AKTUALIZACJA 31-07-2023

Nabór wniosków o rekomendację został zakończony 28.07.2023. Zespół stypendialny FEM przystąpił do weryfikacji przesłanych do fundacji wniosków. Lista przyznanych rekomendacji zostanie ogłoszona do 9.08.2023.

 

Maturzyści 2023 mogą ubiegać się o rekomendację FEM do Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku. Każda nasza rekomendacja to szansa na roczne stypendium w wysokości 7000 zł.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców województwa dolnośląskiego z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. Osoby, które uzyskają rekomendację FEM mogą składać wnioski o stypendia pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP).

Wnioski

Wnioski należy przesyłać pocztą na adres korespondencyjny FEM (53-149 Wrocław, ul. Racławicka 101 – z dopiskiem “stypendia pomostowe” – do 28 lipca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Tutaj można pobrać:

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:

Koniecznie należy zapoznać się z:

Kryteria konkursowe

Rekomendacja zostanie udzielona osobom spełniającym warunki ww. regulaminu oraz poniższe kryteria. Kandydaci muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. Muszą być maturzystami 2023 roku, tzn. zdać maturę i ukończyć szkołę średnią w roku szkolnym 2022-2023. Wnioski maturzystów z lat ubiegłych, np. poprawiających matury w 2023 roku nie będą rozpatrywane.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2023 kwoty 2443 zł brutto w przeliczeniu na osobę. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

3. Pochodzą z miejscowości do 20.000 mieszkańców, tzn. są zameldowani w województwie dolnośląskim, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem obecnej edycji Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (tj. zameldowanie nie później niż 02.04.2021). Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś tuż przed złożeniem wniosku będą dyskwalifikowały wniosek.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 100 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane pisemnie (ale na obydwu poziomach!) i mnoży je odpowiednio przez 0.4 (dla poziomu podstawowego) lub 0.6 (dla poziomu rozszerzonego), a następnie sumuje wszystkie punkty i tę sumę wpisuje do wniosku (algorytm liczenia punktów w przypadku zdawania matury międzynarodowej znajduje się TUTAJ).

5. Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu magistra.

O rekomendację mogą starać się wszyscy maturzyści, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka. Nie trzeba legitymować się otrzymywaniem od nas wcześniej stypendium.

Informacje dodatkowe ważne przy kompletowaniu załączników do wniosku:

  • jeśli kandydat posiada rodzeństwo uczące się konieczne jest załączenie kserokopii legitymacji szkolnej. Jeśli rodzeństwo studiuje, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z uczelni, na którym uwidoczniony zostanie tryb studiów,
  • prosimy o sprawdzenie czy kandydat uwzględnił wszystkich członków rodziny oraz ich dochody,
  • w przypadku kandydata, którego rodzina osiąga dochody z gospodarstwa rolnego, prosimy o przedstawienie zaświadczenia o wysokości tych dochodów z gospodarstwa wydane przez Urząd Gminy właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata. 

Tryb wyboru kandydatów

  • Rekomendacja zostanie udzielona osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów (spośród wszystkich wniosków złożonych do FEM w niniejszym konkursie) za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu.
  • W przypadku osób, które będą miały tę samą liczbę punktów za egzamin maturalny pierwszeństwo uzyska kandydat o niższym dochodzie na osobę w rodzinie i podejmujący studia na uczelni na terenie Dolnego Śląska.

Szczegóły dotyczące Programu i zasady aplikowania o stypendium w przypadku otrzymania naszej rekomendacji dostępne są na stronie ogólnopolskiego organizatora konkursu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi. Link do strony Programu: www.stypendia-pomostowe.pl

ZDS_P

Ocena wniosków “zDolny Śląsk” dobiega końca

14-11-2022

Zespół stypendialny oceniający wnioski w ramach tegorocznej edycji konkursu stypendialnego “zDolny Śląsk” niedługo zakończy prace. Wyniki prac zespołu zostaną przedstawione Dolnośląskiej Kapitule Wspierania Uzdolnień, która wyłoni stypendystów XXII edycji.

Listę stypendystów opublikujemy na początku grudnia br. na naszej stronie internetowej.

IŁ

Iwona promuje patriotyzm i społeczeństwo obywatelskie

27-09-2022

Kolejną bohaterką cyklu portretów stypendystów Programu “zDolny Śląsk” jest Pani Iwona, która do swoich zadań społecznych podchodzi bardzo poważnie i systemowo. Poznajcie, czym się zajmuje!

Nabór wniosków konkursowych w XXII edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk” kończy się 4 października. Więcej informacji w ogłoszeniu.