Copy of FB stypendia zDolny Slask

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny

05-09-2023

Rok szkolny 2023-2024 rozpoczynamy jako 33. rok działalności Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT, 21. rok szkolny w naszej placówce dla obcokrajowców Wroclaw International School oraz 9. rok szkolny w liceum międzynarodowym International High School of Wroclaw – IB World School. Te liczby robią wrażenie nawet na nas samych!😄 

Cieszymy się, że polskim i międzynarodowym uczniom z Wrocławia i okolic (a w przypadku liceum, to nawet całkiem odległych okolic) możemy oferować nowoczesną edukację i wciąż się rozwijać, również dzięki ambicjom i zaangażowaniu tych wyjątkowych, wielokulturowych szkolnych społeczności.

Nasza działalność i wsparcie dotyczy nie tylko uczniów naszych szkół społecznych. Działamy również w ramach programów stypendialnych. Przypominamy, że do 20 września trwa nabór wniosków w największym z nich – w XXIII edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. Zapraszamy kandydatów!
pexels-kelly-2928232 (1)

Zakończyliśmy nabór wniosków “zDolny Śląsk”

25-09-2023

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy nabór wniosków w XXIII edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. Otrzymaliśmy kilkaset wniosków z całego województwa. Obecnie trwa ich ewidencjonowanie i ocena formalna – pod względem zgodności z wymogami regulaminu. Po tym etapie wnioski przekazane zostaną członkom Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej w każdej z 4 kategorii. Ostatnim etapem będzie ocena i zatwierdzenie listy laureatów przez Dolnośląską Kapitułę Wspierania Uzdolnień pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Proces oceniania wniosków jest długotrwały i wieloetapowy, stąd spodziewamy się, że wyniki mogą być znane pod koniec listopada lub na początku grudnia. Będziemy oczywiście informować o wynikach tutaj, w naszych mediach społecznościowych oraz przez lokalną prasę.

Uprzejmie dziękujemy wszystkim kandydatom za złożenie wniosków i dziękujemy za cierpliwe oczekiwanie na ogłoszenie wyników konkursu!

18815078_1480776211992881_6874258931571076896_o

Czytajmy!

06-06-2023

Dzięki dotacji, którą pozyskaliśmy z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasze szkoły – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT i Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu – biorą udział w cyklu projektów promujących czytanie. Już jutro 7 czerwca nasza społeczność uczniów i nauczycieli dołączy do ogólnopolskiej akcji “Jak nie czytam, jak czytam!” i spotka się na happeningu czytelniczym.

O kolejnych projektach będziemy informować na stronach szkół.

FB stypendia zDolny Slask

Nabór wniosków XXIII edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”

Aktualizacja 21-09-2023

Nabór wniosków został zakończony. Wyniki konkursu planujemy ogłosić do końca listopada 2023.

 

03-07-2023

Ogłaszamy rozpoczęcie naboru wniosków w XXIII edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”

Zapraszamy do składania wniosków o roczne stypendia uczniów i absolwentów dolnośląskich szkół podstawowych (od klasy IV, ukończonej w czerwcu 2023) i ponadpodstawowych (również tegorocznych maturzystów). Wnioski można nadsyłać do siedziby Fundacji do 20 września 2023, wyłącznie drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie “zDolny Śląsk”.

Stypendia „zDolny Śląsk” są dofinansowane z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień w dniu 29.06.2023 uchwaliła tegoroczny Regulamin konkursu i kryteria oceny.

W tym roku pozyskaliśmy wyższą niż dotychczas dotację na organizację programu stypendialnego. Kwota dotacji 240 tysięcy złotych pozwoli nam na utrzymanie wyższej – już od ubiegłego roku – wysokości stypendiów (w zależności od poziomu edukacyjnego są to stypendia w kwotach 3500 zł, 4000 zł i 4500 zł) i sfinansowanie około 55 stypendiów “zDolny Śląsk” oraz dofinansowanie 5 Stypendiów Pomostowych.

Wymagania konkursu 2023/2024

 • spełnienie wymagań Regulaminu Konkursu (do pobrania poniżej)
 • ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo szczególne dokonania społeczne,
 • miejsce  stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
 • przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku (do pobrania poniżej) z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Do pobrania

Informacje dodatkowe

   • Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw i dyplomów (wyłącznie kopie; dokumenty nie będą zwracane!).
   • Wniosek można złożyć tylko w jednej, wybranej kategorii (o wyborze kategorii decyduje wnioskujący biorąc pod uwagę przewagę osiągnięć, które prezentuje we wniosku).
   • Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione.
   • W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie kończący w czerwcu 2023 klasy I, II lub III szkoły podstawowej.
   • Ewentualnie można wypełnić Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata 2023-2024. Jest to nieobowiązkowa informacja uzupełniająca do wniosku.
   • Decyzją Kapituły wysokość stypendiów może ulec zmianie.
   • Zgodnie z Regulaminem decyzja podjęta przez Kapitułę jest ostateczna, zatem nie uzasadniamy oceny wniosków i nie można się od decyzji odwołać.

Warto przeczytać przed wypełnieniem wniosku

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o stypendium zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej powtarzające się pytania dotyczące Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. Całość znajduje się TUTAJ.

 

Lokalne organizacje wspierające kandydatów na stypendystów

Konkurs wspierają “Poławiacze Pereł” – organizacje powołane przez Fundację Edukacji Międzynarodowej na Lokalnych Partnerów. Kandydatów na stypendystów z powiatów: górowskiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, milickiego, lubińskiego i średzkiego zachęcamy do kontaktu z “Poławiaczami”, którzy pomogą wypełnić wnioski.

Więcej o Poławiaczach Pereł 

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip
Program dofinansowany z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego
ogolnopolski-ranking-szkol-podstawowych-2023-male

Sukces ATUTu w rankingu szkół podstawowych

27-02-2023

Jest nam bardzo miło poinformować, że najstarsza ze szkół FEM Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT znalazła się na II miejscu w rankingu szkół podstawowych we Wrocławiu prowadzonym przez portal Wasza Edukacja. Należy podkreślić, że wg tego zestawienia ATUT jest najlepszą szkoła niepubliczną w mieście oraz 18. szkołą w rankingu ogólnopolskim. Tak wysoką pozycję zawdzięcza obiektywnym czynnikom: doskonałym wynikom egzaminów ósmoklasisty oraz osiągnięciom uczniów w olimpiadach przedmiotowych.

Do sporządzenia rankingu posłużyły dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Więcej informacji

ilustracja posta na www

Brain Awareness Week po raz 9

31-03-2023

W marcu obchodziliśmy po raz kolejny Brain Awareness Week w naszych szkołach. Organizując Tydzień Wiedzy o Mózgu dla naszych uczniów, włączamy się co roku w globalne obchody organizowane przez amerykańską Dana Foundation. W tym roku zwieńczeniem obchodów był nietypowy happening, w którym wzięli udział uczniowie Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT  i Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego. Efekty działań został utrwalony na na filmie, który dostępny jest na kanałach YouTube obu szkół i to w dwóch wersjach językowych.
Poniższy link prowadzi do polskiej wersji filmu. 👇👇👇
Zachęcamy do przeczytania na stronach internetowych szkół, jakie jeszcze, popularyzujące wiedzę o mózgu atrakcje odbyły się w ramach naszego BAW 2023!
Christmas (5)

Wesołych Świąt!

21-12-2022

Drodzy Państwo, Sympatycy FEM,

życzymy Wam radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wiele zdrowia, ambitnych planów i możliwości ich urzeczywistniania w Nowym Roku 2023! Dziękujemy za wspólny rok 2022!

Zarząd i pracownicy FEM

——

W okresie między Świętami a Nowym Rokiem nasz sekretariat pracuje od 28 do 30 grudnia 2022 przyjmując interesantów w godzinach 08:00 – 14:00.

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

Pokaż mi swój świat! Projekt międzypokoleniowy

projekt-MEiN

16-11-2022
W Dwujęzycznej Szkole Podstawowej “Atut” rozpoczynamy nowy projekt adresowany do uczniów i ich dziadków “Pokaż mi swój świat! Historie życiowe – spotkania międzypokoleniowe”, który finansujemy dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki pozyskanej w ramach programu “Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne” przez Fundację Edukacji Międzynarodowej.

Ze szczegółami projektu można zapoznać się na stronie www TUTAJ

stypendia pomostowe

Rusza Program Stypendiów Pomostowych 2023

AKTUALIZACJA 31-07-2023

Nabór wniosków o rekomendację został zakończony 28.07.2023. Zespół stypendialny FEM przystąpił do weryfikacji przesłanych do fundacji wniosków. Lista przyznanych rekomendacji zostanie ogłoszona do 9.08.2023.

 

Maturzyści 2023 mogą ubiegać się o rekomendację FEM do Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku. Każda nasza rekomendacja to szansa na roczne stypendium w wysokości 7000 zł.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców województwa dolnośląskiego z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. Osoby, które uzyskają rekomendację FEM mogą składać wnioski o stypendia pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP).

Wnioski

Wnioski należy przesyłać pocztą na adres korespondencyjny FEM (53-149 Wrocław, ul. Racławicka 101 – z dopiskiem “stypendia pomostowe” – do 28 lipca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Tutaj można pobrać:

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:

Koniecznie należy zapoznać się z:

Kryteria konkursowe

Rekomendacja zostanie udzielona osobom spełniającym warunki ww. regulaminu oraz poniższe kryteria. Kandydaci muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. Muszą być maturzystami 2023 roku, tzn. zdać maturę i ukończyć szkołę średnią w roku szkolnym 2022-2023. Wnioski maturzystów z lat ubiegłych, np. poprawiających matury w 2023 roku nie będą rozpatrywane.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2023 kwoty 2443 zł brutto w przeliczeniu na osobę. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

3. Pochodzą z miejscowości do 20.000 mieszkańców, tzn. są zameldowani w województwie dolnośląskim, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem obecnej edycji Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (tj. zameldowanie nie później niż 02.04.2021). Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś tuż przed złożeniem wniosku będą dyskwalifikowały wniosek.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 100 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane pisemnie (ale na obydwu poziomach!) i mnoży je odpowiednio przez 0.4 (dla poziomu podstawowego) lub 0.6 (dla poziomu rozszerzonego), a następnie sumuje wszystkie punkty i tę sumę wpisuje do wniosku (algorytm liczenia punktów w przypadku zdawania matury międzynarodowej znajduje się TUTAJ).

5. Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu magistra.

O rekomendację mogą starać się wszyscy maturzyści, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka. Nie trzeba legitymować się otrzymywaniem od nas wcześniej stypendium.

Informacje dodatkowe ważne przy kompletowaniu załączników do wniosku:

 • jeśli kandydat posiada rodzeństwo uczące się konieczne jest załączenie kserokopii legitymacji szkolnej. Jeśli rodzeństwo studiuje, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z uczelni, na którym uwidoczniony zostanie tryb studiów,
 • prosimy o sprawdzenie czy kandydat uwzględnił wszystkich członków rodziny oraz ich dochody,
 • w przypadku kandydata, którego rodzina osiąga dochody z gospodarstwa rolnego, prosimy o przedstawienie zaświadczenia o wysokości tych dochodów z gospodarstwa wydane przez Urząd Gminy właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata. 

Tryb wyboru kandydatów

 • Rekomendacja zostanie udzielona osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów (spośród wszystkich wniosków złożonych do FEM w niniejszym konkursie) za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu.
 • W przypadku osób, które będą miały tę samą liczbę punktów za egzamin maturalny pierwszeństwo uzyska kandydat o niższym dochodzie na osobę w rodzinie i podejmujący studia na uczelni na terenie Dolnego Śląska.

Szczegóły dotyczące Programu i zasady aplikowania o stypendium w przypadku otrzymania naszej rekomendacji dostępne są na stronie ogólnopolskiego organizatora konkursu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi. Link do strony Programu: www.stypendia-pomostowe.pl