pexels-mike-1178683

Przedłużony nabór wniosków o stypendia “zDolny Śląsk”

Tak, jak już informowaliśmy w ogłoszeniu konkursowym, przypominamy raz jeszcze, że przełużamy nabór wniosków w XX – jubileuszowej – edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”

Ostateczny termin nadsyłania wniosków upływa 16 października 2020. Wnioski należy przesyłać na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla), z dopiskiem na kopercie “zDolny Śląsk”.

Z wymaganiami konkursowymi można zapoznać się klikając TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy młodych Dolnoślązaków do aplikowania!

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip
Program dofinansowany z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego
wkrótce (2)

Nabór wniosków o stypendia w jubileuszowej edycji Programu “zDolny Śląsk”

Miło nam ogłosić rozpoczęcie naboru wniosków w XX – jubileuszowej – edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”

Mamy dla Was – zDolnych Ślązaków – roczne stypendia w wysokości od 2500 zł do 3500 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 16 października 2020 (NABÓR PRZEDŁUŻONY!) na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla), z dopiskiem na kopercie “zDolny Śląsk”

Wymagania tegorocznego konkursu

Niezbędne warunki:

  • spełnienie wymagań regulaminu konkursu
  • ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,
  • miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
  • przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku (do pobrania poniżej) z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Do pobrania

Regulamin Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”:

Wnioski dla uczniów (od klasy IV)  i absolwentów szkół podstawowych oraz uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych:

Informacje dodatkowe

  • Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw i dyplomów (wyłącznie kopie; dokumenty nie będą zwracane!).
  • Wniosek można złożyć tylko w jednej, wybranej kategorii (o wyborze kategorii decyduje wnioskujący biorąc pod uwagę przewagę osiągnięć, które prezentuje we wniosku).
  • Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione (za wyjątkiem: patrz punkt następny).
  • Nie jest obowiązkowe wypełnianie Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej_2020-2021. Jest to informacja uzupełniająca do wniosku.
  • W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie kończący w czerwcu 2020 klasy I, II lub III szkoły podstawowej.
  • Zgodnie z Regulaminem nie udzielamy uzasadnień decyzji podjętych przez Kapitułę – decyzja Kapituły jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

Lokalne organizacje wspierające kandydatów na stypendystów

Konkurs wspierają “Poławiacze Pereł” – organizacje powołane przez Fundację Edukacji Międzynarodowej na Lokalnych Partnerów. Kandydatów na stypendystów z powiatów: górowskiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, milickiego, lubińskiego i średzkiego zachęcamy do kontaktu z “Poławiaczami”, którzy pomogą wypełnić wnioski.

Więcej o Poławiaczach Pereł 

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip
Program dofinansowany z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego
nstagram Post (1)

Bezpieczny powrót do szkoły

W dobie pandemii musimy w szczególny sposób zadbać o naszych podopiecznych w szkołach i o naszych pracowników. Dlatego dla każdej ze szkół FEM uruchomiliśmy akcje bezpieczeństwa, w ramach których zapewniamy uczniom i pracownikom bezpieczne warunki nauki i pracy wg procedur opracowanych wraz z dyrektorami szkół w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym i prowadzimy działania edukacyjne w tym zakresie. Mamy poczucie, że nasz budynek – siedziba Fundacji i szkół jest maksymalnie przygotowany pod względem warunków sanitarnych na rozpoczynający się rok szkolny.

Ze szczegółami naszych działań można zapoznać się na specjalnych podstronach w witrynach internetowych szkół oraz na ich profilach w mediach społecznościowych.

Jeśli chcecie wiedzieć, jak sobie radzimy, dbając o bezpieczny powrót do szkoły zaglądajcie na:

oraz szukajcie ich na Facebooku i Instagramie!

IG - 30 lat ATUTu

Jubileusz 30-lecia szkoły ATUT

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020-2021. Dla nas absolutnie wyjątkowy, bo to 30. rok istnienia naszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT – pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej na Dolnym Śląsku

Podwoje ATUTu otworzyły się po raz pierwszy 1 września 1990 roku, zaraz po ustrojowych przemianach w tzw. Bloku Wschodnim, gdy grono wrocławskich rodziców, oddychając pierwszymi powiewami wolności, postanowiło utworzyć dla swoich pociech szkołę marzeń; tak różną od skostniałego wówczas systemu edukacji w szkołach państwowych.

Od początku szkoły społecznej ATUT jej twórcom jako motto towarzyszyły słowa John’a Deweya, wybitnego amerykańskiego filozofa i pedagoga: “Jeśli uczymy dziś tak, jak uczyliśmy wczoraj, okradamy nasze dzieci z jutra.” (Democracy and Education, 1916).

Ta inspiracja pozostaje z nami do dziś. Co roku rozpoczynamy naukę z poczuciem misji, która wskazuje, że każdy młody człowiek w ATUCIE to indywidualista, którego talenty i możliwości będziemy wspólnie odkrywać i nasze zadanie polega na tym, by wspólnie z rodzicami OTWORZYĆ mu ŚWIAT🌍 Dziś ATUT i jej szkoły siostry oferują swoje usługi edukacyjne o dwujęzycznym i międzynarodowym charakterze ponad 600 uczniom z ponad 30 krajów całego świata. 

Nie możemy – co prawda – uczcić naszej 30. rocznicy tak hucznie i gremialnie, jak byśmy chceli, ale wierzymy, że będzie to rok – na przekór pandemii – wyjątkowo pozytywny dla wszystkich ATUCIAKÓW. Tego Wam i sobie życzymy!

Świętujcie z nami!

logo stypendia pomostowe

1 dodatkowa szansa na stypendium

Maturzyści! Zostało nam jedno jedyne miejsce w puli rekomendacji do tegorocznej edycji Stypendiów Pomostowych, dlatego postanowiliśmy ogłosić nabór uzupełniający. Czekamy na Wasze wnioski do środy 09 września 2020. Decyduje data stempla pocztowego, ale nie zwlekajcie z wysyłką, by potem mieć jeszcze zapas czasu na złożenie wniosku ostatecznego do FEP (po przyznaniu przez nas rekomendacji). Proponujemy, by wnioski wysyłać listem priorytetowym.

Już wkrótce ogłosimy listę rekomendowanych w pierwszym naborze.

LINK DO WNIOSKU

accountant-1238598_640

Sprawozdania stypendystów zDolny Śląsk

01-07-2020

Stypendystom Programu “zDolny Śląsk” za rok szkolny 2019-2020 uprzejmie przypominamy, że w dniu 30 czerwca 2020, zgodnie z umowami, upłynął termin składania sprawozdań końcowych z osiągnięć w szkole i w działalności pozaszkolnej oraz termin rozliczania wydatków w okresie od lutego 2020 do czerwca 2020, jak również dostarczenia potwierdzonego przez aktualną szkołę stypendysty wykazu ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego 2019/2020.

W razie jakichkolwiek braków lub niejasności związanych ze sprawozdaniami będziemy się kontaktować ze stypendystami po 13 lipca 2020.

arrow-2886223_640

Stypendia Pomostowe 2020/2021 przyznane

Miło nam poinformować, że wszyscy rekomendowani przez nas kandydaci spełnili kryteria i otrzymają stypendia pomostowe. Decyzję w tej sprawie podjęła Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP – ogólnopolski organizator konkursu) wczoraj na posiedzeniu komisji przyznającej stypendia. Lista nagrodzonych stypendiami i inne informacje dla Stypendystów znajdują się na stronie Programu www.stypendia-pomostowe.pl w aktualnościach oraz w zakładce „dla I roku”.

Wkrótce – bezpośrednio od FEP – Stypendyści otrzymają umowy i karty stypendysty. Pierwsza rata stypendium za październik trafi na konta stypendystów, którzy podpisali umowę wraz z ratą listopadową, pod koniec miesiąca. Kolejne raty stypendium będą przelewane do 10-go dnia każdego miesiąca. W szczegółowych kwestiach dotyczących formalności prosimy kontaktowac się bezpośrednio do FEP.

Nasza Fundacja finansuje część stypendiów dla nagrodzonych Dolnoślązaków ze środków własnych z odpisów 1% podatku na rzecz OPP. Pozostałe środki pochodzą z dotacji sponsorów FEP oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Serdecznie gratulujemy Stypendystom i życzymy wszystkim udanego (pomimo trudności obiektywnych) pierwszego roku akademickiego!

snail-3130177_640

Konkursy stypendialne już wkrótce

22-06-2021

Wiele osób spodziewa się, że już niebawem rozpoczną się konkursy stypendialne w Programie “zDolny Śląsk” i Programie Stypendiów Pomostowych. Prosimy o cierpliwość. Przewidujemy, że w lipcu i sierpniu ogłosimy kolejne edycje naszych  konkursów stypendialnych. W pierwszej kolejności ogłosimy konkurs o rekomendacje w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Poźniej przystąpimy do organizacji kolejnej edycji konkursu w ramach Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk’. Prosimy o śledzienie informacji w naszych mediach. Osoby zainteresowane zapoznaniem się ogólnymi zasadami konkursów zapraszamy do lektury opisów programów:

feedback-3709752_640

Trwa sprawdzanie wniosków “zDolny Śląsk”

W tym roku otrzymaliśmy blisko 300 wniosków w XX edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. Obecnie ich oceną pod względem formalnym i merytorycznym zajmuje się Komisja  Stypendialna. Po zakończeniu jej prac, wybrane kandydatury będzie zatwierdzała Dolnośląska Rada Wspierania Uzdolnień. Spodziewamy się, że wyniki i listę laureatów będzieli mogli ogłosić na poczatku grudnia.

Dziękujemy wszystkim kandydatom, którzy złożyli wnioski oraz ich wychowawcom, nauczycielom, dyrektorom szkół i rodzicom, którzy pomogli zadbać o ich stronę formalną. Zdajemy sobie sprawę, że w tym roku uzyskanie niezbędnych zaświadczeń i potwierdzeń mogło być szczególnie utrudnione.

wkrótce

Nabór wniosków o rekomendację do Programu Stypendiów Pomostowych

Uwaga, Maturzyści 2020!

Aktualizacja 04.09.2020 – pozostało nam jedno miejsce w puli rekomendacji, więc ogłaszamy nabór uzupełniający wniosków. Czekamy na nie do 09 września 2020 (środa). Decyduje data stempla pocztowego (prosimy przesyłam listami priorytetowymi).

Rozpoczynamy nabór wniosków o rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM) do kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku. Wnioski można przesyłać na adres korespondencyjny FEM do 28 sierpnia 2020 roku. Ogłoszenie listy osób, które uzyskają naszą rekomendację nastąpi ok. 4 września 2020. Stypendium w wysokości 5000 zł otrzymają osoby z naszą rekomendacją po uzyskaniu pozytywnej decyzji Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi.

Dokumenty do pobrania

Tutaj można pobrać:

Do wniosku należy dołączyć:

Koniecznie należy zapoznać się z:

Kryteria konkursowe

Rekomendacja zostanie udzielona osobom spełniającym warunki ww. Regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych – II segment XIX edycja i poniższe kryteria. Wnioskujący o udzielenie rekomendacji muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. Muszą być maturzystami 2020 roku, tzn. ukończyć szkołę średnią w tym roku szkolnym i uzyskać na egzaminie maturalnym łącznie min. 90 punktów obliczonych zgodnie z algorytmem. Wnioski maturzystów z lat ubiegłych, poprawiających matury w 2020 roku nie będą rozpatrywane.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających kwoty wskazanej w ww. regulaminie (tj. maks. 1.820 zł brutto na osobę w rodzinie wyliczony z czerwca 2020). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

3. Pochodzą z dolnośląskich miejscowości do 20.000 mieszkańców, tzn. są zameldowani w województwie dolnośląskim, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem obecnej edycji Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (tj. zameldowanie nie później niż 27.03.2018). Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś tuż przed złożeniem wniosku będą dyskwalifikowały wniosek.

4. Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu magistra. Uwaga! O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Rekomendacja zostanie udzielona osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów (spośród wszystkich wniosków złożonych do FEM w niniejszym konkursie) za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu. W przypadku osób, które będą miały tę samą liczbę punktów za egzamin maturalny, pierwszeństwo uzyska osoba o niższym dochodzie na osobę w rodzinie.

O rekomendację mogą starać się wszyscy maturzyści, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku – nie trzeba legitymować się otrzymywaniem od nas wcześniej stypendium.