selfie z flaga

Wirtualny apel i selfie z flagą na Święto Niepodległości

 

Co roku bardzo hucznie obchodzimy Dzień Niepodległości w naszych szkołach. Tym razem musieliśmy przenieść te obchody do “sieci”. Zapraszamy do obejrzenia ciekawego filmu, jaki z okazji “wirtualnego apelu” na Święto Niepodległości przygotowali nasi specjaliści.

Uczniowie oprócz lekcji poświęconych odzyskaniu przez Polskę niepodległości mieli też za zadanie przygotować selfie z flagą, które ilustruje dzisiejszy wpis.

Film z apelu można zobaczyć na kanale YouTube Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT – TUTAJ

IMG_0836

Nauka zdalna i zdalne rozwijanie talentów w szkołach FEM

W związku z objęciem całej Polski “strefą czerwoną” wszystkie nasze szkoły działają od wczoraj w trybie on-line. Nauka odbywa się nieprzerwanie w pełnym wymiarze godzin za pomoca platformy Google Classroom. Jednak nie ograniczamy się tylko do realizacji zajęć obowiązkowych.

Dzieki ogromnemu zaangażowaniu dyrektorów szkół FEM oraz nauczycieli, koordynatorów i współpracujących ze szkołami specjalistów  i trenerów udało nam się przenieść do świata wirtualnego również znaczącą część zajęć pozalekcyjnych i większość zajęć sportowych w ramach Wolves Athletic Program.

Naszych uczniów wspierają stale nauczyciele specjaliści prowadzący zajęcia kompensacyjne, logopedyczne i inne wspierające naukę oraz zespół psychologiczno-pedagogiczny.

Choć organizacja wszystkich zajęć wykraczających poza standardową ofertę edukacyjną wiąże się z niemałym wysiłkiem całego zespołu, podjęliśmy to wyzwanie. Chcemy bowiem, aby nasi podopieczni w jak najpełniejszym wymiarze korzystali z oferty szkół FEM, nadal rozwijali się nie tylko pod względem ściśle akademickim, ale i fizycznym, społecznym i emocjonalnym oraz mieli nadal możliwość pielęgnowania talentów i uprawiania hobby. Wydaje nam się to szczególnie ważne w okresie tak trudnym dla całego społeczeństwa, bo daje szansę na redukcję stresu u młodszych i starszych uczniów.

pexels-andrea-piacquadio-3767418 (1)

Wyniki XX edycji Konkursu Stypendialnego “zDolny Śląsk” 2020-2021

07-12-2020

wkrótce (2)Z radością informujemy, że Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień na posiedzeniu w dniu 04 grudnia 2020 przyznała 58 stypendiów w XX jubileuszowej edycji Konkursu Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”.

Bardzo serdecznie gratulujemy laureatom i ich rodzicom oraz nauczycielom!

Dziękujemy również wszystkim, którzy złożyli wnioski, a było ich w sumie 299 (prawie 20% więcej niż w roku ubiegłym). Jak zwykle, najwięcej w kategori naukowej.

Stypendia w danej kategorii i grupie wiekowej starano się przyznać w proporcjach odpowiadających liczbie wniosków złożonych w danej kategorii i grupie wiekowej.

Oto lista lauraeatów XX edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”:

Wyniki XX Konkursu Stypendialnego “zDolny Śląsk” 2020-2021

lista rezerwowa – XX Konkurs Stypendialny “zDolny Śląsk” 2020-2021

Ważne informacje:

 • Stypendystom prześlemy drogą elektroniczną i pocztową powiadomienia o przyznaniu stypendium oraz umowy stypendialne wraz z informacjami dotyczącymi zasad jego wypłaty.
 • Jednocześnie informujemy, że w tym roku z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne nie odbędzie się niestety uroczysta Gala Stypendialna. Dyplomy laureaci otrzymają drogą pocztową.
 • Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Konkursu decyzja Kapituły jest ostateczna i kandydatom nie przysługują odwołania od jej postanowień oraz, że nie zwracamy też przesłanych do nas dokumentów.

Laureatom raz jeszcze gratulujemy, życząc owocnego i efektywnego wykorzystania stypendiów na dalsze rozwijanie uzdolnień! A wszystkich kandydatów zachęcamy do dalszej nauki i rozwoju i próbowania swoich sił w przyszłorocznym konkursie stypendialnym.

Program dofinansowany z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip

 

IMG_E2455

Wyniki ewaluacji w Programie Matury Międzynarodowej

12-04-2021

Szkoły FEM akredytowane jako szkoły światowe IB (IB World Schools) przez Organizację Matury Międzynarodowej (International Baccalureate Organization – IBO) – podlegają okresowym kontrolom skuteczności wdrażanych w nich międzynarodowych programów edukacyjnych. Ostatnio takiej kontroli poddane zostało Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu, które gościło przez kilka dni międzynarodowy zespół ewaluatorów IBO. Przedmiotem badań komisji była skuteczność wdrażania Programu Matury Międzynarodowej (IB Diploma Programme) w naszym liceum.

Po kontroli dyrektor szkoły i koordynatorzy otrzymali szczegółowy raport ewaluacyjny, którego wyniki cieszą. Okazało się, że ogólny wynik ewaluacji wypadł bardzo korzystnie. Podkreślano efektywne zarządzanie i współpracę zespołu pedagogicznego, skuteczne nauczanie zarówno w ramach z zajęć stacjonarnych, jak i wymuszonegoo pandemią nauczania on-line oraz silne zaangażowanie społeczności szkoły w – zgodne z filozofią IB – działania w jej bezpośrednim otoczeniu (komponent CAS – Creativite Activity Service).

Bardziej szczegółowo o wynikach ewaluacji piszemy na stronie internetowej liceum. Zapraszamy do lektury TUTAJ.

Wyniki ewaluacji są dla nas bardzo ważne, bo wraz ze znakomitymi wynikami matur międzynarodowych dotychczas przeprowadzonych w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcacym we Wrocławiu, stanowią potwierdzenie, że obraliśmy optymalną ścieżkę edukacyjną dla młodzieży chcącej kształcić się w międzynarodowej perspektywie i przygotowującej się do studiów na najbardziej renomowanych uniwersytetach świata.

pexels-venya-pak-7973025

Niebawem nabór wniosków o rekomendację do Stypendiów Pomostowych

21-05-2021

Już wiemy, że w tym roku po raz kolejny, jako partnerska organizacja Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi, będziemy mieli przyjemność udzielania rekomendacji dolnośląskim kandydatom do stypendiów pomostowych w tzw. segmencie II Programu Stypendiów Pomostowych.

Niebawem będziemy ogłaszać nabór wniosków o te rekomendacje. W tej chwili nie jesteśmy jeszcze w stanie podać precyzyjnie terminu otwarcia naboru. Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie i Facebooku.

Stypendia przyznawane będą tegorocznym maturzystom z małych miejscowości, którzy rozpoczynają studia na państwowej uczelni, uprawnionej do nadawania tytułu magisterskiego. Kandydaci, którzy uzyskają naszą rekomendację będą mogli złożyć wnioski (on-line bezpośrednio do FEP) o stypednia pomostowe na rok akademicki 2021-2022. Kwota stypendium w tym roku wyniesie 7000 zł rocznie na osobę.

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru można znaleźć na stronie ogólnopolskiego organizatora konkursu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się już teraz z warunkami koniecznymi do ubiegania się o stypendia, by w momencie ogłoszenia naboru mieli przygotowane potrzebne dokumenty i informacje. Regulamin dla segmentu II programu stypendialnego można znaleźć TUTAJ.

portrait of young woman doing a glasses gesture closeup

W piątek kończymy nabór wniosków stypendialnych

W piątek, 16.10.2020 kończymy nabór wniosków stypendialnych w Programie “zDolny Śląsk”. Decydująca jest data stempla pocztowego, zatem wnioski można nadać do końca dnia na poczcie. 

Wczoraj o naszym programie stypendialnym informowało Radio Wrocław. Relacji można posłuchać TUTAJ.

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip
Program dofinansowany z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego
pexels-mike-1178683

Przedłużony nabór wniosków o stypendia “zDolny Śląsk”

Tak, jak już informowaliśmy w ogłoszeniu konkursowym, przypominamy raz jeszcze, że przełużamy nabór wniosków w XX – jubileuszowej – edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”

Ostateczny termin nadsyłania wniosków upływa 16 października 2020. Wnioski należy przesyłać na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla), z dopiskiem na kopercie “zDolny Śląsk”.

Z wymaganiami konkursowymi można zapoznać się klikając TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy młodych Dolnoślązaków do aplikowania!

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip
Program dofinansowany z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego
wkrótce (2)

Nabór wniosków o stypendia w jubileuszowej edycji Programu “zDolny Śląsk”

Miło nam ogłosić rozpoczęcie naboru wniosków w XX – jubileuszowej – edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”

Mamy dla Was – zDolnych Ślązaków – roczne stypendia w wysokości od 2500 zł do 3500 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 16 października 2020 (NABÓR PRZEDŁUŻONY!) na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla), z dopiskiem na kopercie “zDolny Śląsk”

Wymagania tegorocznego konkursu

Niezbędne warunki:

 • spełnienie wymagań regulaminu konkursu
 • ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,
 • miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
 • przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku (do pobrania poniżej) z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Do pobrania

Regulamin Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”:

Wnioski dla uczniów (od klasy IV)  i absolwentów szkół podstawowych oraz uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych:

Informacje dodatkowe

 • Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw i dyplomów (wyłącznie kopie; dokumenty nie będą zwracane!).
 • Wniosek można złożyć tylko w jednej, wybranej kategorii (o wyborze kategorii decyduje wnioskujący biorąc pod uwagę przewagę osiągnięć, które prezentuje we wniosku).
 • Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione (za wyjątkiem: patrz punkt następny).
 • Nie jest obowiązkowe wypełnianie Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej_2020-2021. Jest to informacja uzupełniająca do wniosku.
 • W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie kończący w czerwcu 2020 klasy I, II lub III szkoły podstawowej.
 • Zgodnie z Regulaminem nie udzielamy uzasadnień decyzji podjętych przez Kapitułę – decyzja Kapituły jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

Lokalne organizacje wspierające kandydatów na stypendystów

Konkurs wspierają “Poławiacze Pereł” – organizacje powołane przez Fundację Edukacji Międzynarodowej na Lokalnych Partnerów. Kandydatów na stypendystów z powiatów: górowskiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, milickiego, lubińskiego i średzkiego zachęcamy do kontaktu z “Poławiaczami”, którzy pomogą wypełnić wnioski.

Więcej o Poławiaczach Pereł 

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip
Program dofinansowany z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego
nstagram Post (1)

Bezpieczny powrót do szkoły

W dobie pandemii musimy w szczególny sposób zadbać o naszych podopiecznych w szkołach i o naszych pracowników. Dlatego dla każdej ze szkół FEM uruchomiliśmy akcje bezpieczeństwa, w ramach których zapewniamy uczniom i pracownikom bezpieczne warunki nauki i pracy wg procedur opracowanych wraz z dyrektorami szkół w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym i prowadzimy działania edukacyjne w tym zakresie. Mamy poczucie, że nasz budynek – siedziba Fundacji i szkół jest maksymalnie przygotowany pod względem warunków sanitarnych na rozpoczynający się rok szkolny.

Ze szczegółami naszych działań można zapoznać się na specjalnych podstronach w witrynach internetowych szkół oraz na ich profilach w mediach społecznościowych.

Jeśli chcecie wiedzieć, jak sobie radzimy, dbając o bezpieczny powrót do szkoły zaglądajcie na:

oraz szukajcie ich na Facebooku i Instagramie!

IG - 30 lat ATUTu

Jubileusz 30-lecia szkoły ATUT

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020-2021. Dla nas absolutnie wyjątkowy, bo to 30. rok istnienia naszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT – pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej na Dolnym Śląsku

Podwoje ATUTu otworzyły się po raz pierwszy 1 września 1990 roku, zaraz po ustrojowych przemianach w tzw. Bloku Wschodnim, gdy grono wrocławskich rodziców, oddychając pierwszymi powiewami wolności, postanowiło utworzyć dla swoich pociech szkołę marzeń; tak różną od skostniałego wówczas systemu edukacji w szkołach państwowych.

Od początku szkoły społecznej ATUT jej twórcom jako motto towarzyszyły słowa John’a Deweya, wybitnego amerykańskiego filozofa i pedagoga: “Jeśli uczymy dziś tak, jak uczyliśmy wczoraj, okradamy nasze dzieci z jutra.” (Democracy and Education, 1916).

Ta inspiracja pozostaje z nami do dziś. Co roku rozpoczynamy naukę z poczuciem misji, która wskazuje, że każdy młody człowiek w ATUCIE to indywidualista, którego talenty i możliwości będziemy wspólnie odkrywać i nasze zadanie polega na tym, by wspólnie z rodzicami OTWORZYĆ mu ŚWIAT🌍 Dziś ATUT i jej szkoły siostry oferują swoje usługi edukacyjne o dwujęzycznym i międzynarodowym charakterze ponad 600 uczniom z ponad 30 krajów całego świata. 

Nie możemy – co prawda – uczcić naszej 30. rocznicy tak hucznie i gremialnie, jak byśmy chceli, ale wierzymy, że będzie to rok – na przekór pandemii – wyjątkowo pozytywny dla wszystkich ATUCIAKÓW. Tego Wam i sobie życzymy!

Świętujcie z nami!